Ismo Savolainen on kutsuttu Viestintätoimisto Conexiossa viestintäkonsultiksi 1.3.2011 alkaen. Ismo on aikaisemmin työskennellyt yli 20 vuotta toimittajana MTV3:lla ja Talentumissa sekä viestintäalan yrittäjänä

Maija Kestilä on nimitetty viestinnän suunnittelijaksi 7.3.2011. Maija toimi aikaisemmin myynnin ja viestinnän koordinaattorina Snow White Holding Oy:ssä.