Tutkimuksessa mukana olleet radiokanavat Iskelmä Tampere (Pro Radio Oy), Iskelmä Oikea Asema Kuopio (Pohjois-Savon Paikallisradio Oy) sekä Iskelmä Rovaniemi (Lapin Klubi ry) rikkoivat toimilupaehtoja lähettämällä keskenään lähes identtistä ohjelmistoa. Toimilupaehdot edellyttävät, että lähetyksen tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi itsenäiseksi ohjelmistokseen.

Pro Radio Oy:lle on vuonna 2008 annettu samasta asiasta huomautus ja vuonna 2009 velvoitteen tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Koska Pro Radio Oy ei ole noudattanut Viestintäviraston päätöstä, tuomittiin päätöksen tehosteeksi asetettu uhkasakko maksettavaksi ja yhtiölle asetettiin uusi korkeampi uhkasakko.

Iskelmä Oikea Asema Kuopio ja Iskelmä Rovaniemi saivat huomautuksen toimilupaehtojen rikkomisesta. Kaikki Iskelmä-kanavat saivat huomautuksen puutteista mainonnan ja toimituksellisen aineiston erottamisessa. Lisäksi Iskelmä Tampere ja Iskelmä Oikea Asema Kuopio saivat huomautuksen mainonnan enimmäismäärää koskevien säännösten rikkomisesta.

Edellisten lisäksi tutkimuksessa mukana olleet NRJ (NRJ Finland Oy) sekä Radio Voima (Esan Kirjapaino Oy) saivat huomautukset puutteista mainonnan ja toimituksellisen aineiston erottamisessa. Yhtiöt ovat ilmoittaneet käynnistäneensä toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi.