”Kaikki MTL-Barometriin vastanneet toimitusjohtajat suhtautuvat markkinointiviestinnän tulevaisuuteen optimistisesti. Vastaavaa tilannetta, missä laskuodotuksia ei ole lainkaan, ei ole ollut kertaakaan aiemmin MTL-Barometrin historian aikana,” tiivistää tutkimuksen tuloksia Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen.

Markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyrityksissä ammattitaitoisen työvoiman puute nähdään yhä selvemmin kasvua jarruttavana tekijänä. Runsaalla kolmasosalla markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyrityksistä henkilöstö oli ylityöllistetty tutkimusajankohtana. Yhteisvaikutukseltaan nämä tulevat luomaan paineita asiakashintojen tarkistukseen ylöspäin jollain aikajänteellä.

”Taantuman johdosta toimiala on uudistanut itseään niin toimintatavoiltaan kuin henkilöstörakenteeltaankin. Muutosta vauhditti osaltaan myös digitaalisen ja sosiaalisen median vahva esiinnousu. Nämä yhdessä ovat myös muuttaneet toimistosuhteita ja asiakkaan ostokäyttäytymistä useamman tahon tarjotessa tänään digitaalisen ja sosiaalisen median palveluita. Digitaalisen ja sosiaalisen median eri muodot myös yhdistetään aikaisempaa monimuotoisemmin muuhun markkinointiviestintään”, taustoittaa tuloksia Mehtäläinen.

Asiakastoimialoittain kasvuodotukset ovat edelleen erittäin vahvoja kuluttaja- ja yrityssegmentissä. Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluiden kysynnän odotetaan myös kääntyvän selvään kasvuun.

Monimuotoinen mediamix heräilee eloon

 

Mediatoimistoista jopa 91 % katsoo palvelujen kysynnän kasvavan. Se heijastuu etenkin mediasuunnittelun, television, aikakausilehtien ja ulkomainonnan selkeänä kasvuna. Suurimman kysynnän odotetaan edelleen kuitenkin kohdistuvan digistrategioihin sekä Internet ja sosiaalisen median suunnitteluun ja tuotantoon.

Voimakkaita kasvuodotuksia on myös jakelutie- ja myymälämarkkinointiin, ambienttien eli ei-perinteisten mainosvälineiden käyttöön sekä tapahtumamarkkinoinnin eri muotoihin. Viestinnän puolella odotetaan kaikissa palvelumuodoissa selkeää kasvua, voimakkaimmin vaikuttaja- ja sijoittajaviestinnässä.

”Taantuman jälkeen panostettiin selvästi tavanomaista enemmän strategiseen suunnitteluun. Edellinen barometri heijasteli perinteisen mainonnan elpymistä, nyt selkeästi ollaan jo ottamassa käyttöön mediamixin eri osatekijöitä laajemminkin. Ilahduttavaa myös on, että analytiikka mm. trendi- ja kohderyhmäanalyyseissa sekä markkinointiviestinnässä on selkeässä nousussa. Tuloksia halutaan ja uskalletaan nyt mitata ja tuloksia käytetään selvästi jatkokampanjoinnin suunnittelun apuna. Uskaltaisi ehkä jo arvailla, että olemme palaamassa monimuotoisen markkinointiviestinnän aikaan. Tämä varmasti innostaa myös mainostoimistojen luovaa tuotantoa, kunhan toimitusajoissa palattaisiin vielä hieman pidempijänteiseen suunnitteluun; brief maanantaina ja valmis työ perjantaina ei välttämättä ole tilaajan eikä toteuttajan kannalta paras ja tehokkain toimintamalli,” pohtii toimialan kokonaiskenttää Mehtäläinen.