Korhosen mukaan hallitus ei käyttänyt tarpeeksi kansallista liikkumavaraa esityksen valmistelussa. Direktiivi antaisi mahdollisuuden kirjata kansalliset ehdot alan toimijoille, mutta tätä ei käytetty.

– On päivänselvää, että lainsäädäntö ei sovi sellaisenaan Suomen oloihin. Nyt tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset postipalvelut jäävät turvaamatta. Esimerkiksi lehtitilaukset tulevat haja-asutusalueilla kallistumaan kohtuuttomasti, Korhonen moittii blogissaan.