IAB Finlandille valittiin uusi hallitus ja uutena puheenjohtajana aloitti Iltalehden mediamyynnin johtaja Tiina Järvilehto. Hallitus on asettanut tavoitteekseen edelleenkin verkkomarkkinoinnin ja -mainonnan kasvun edistämisen. IAB:n tehtävä on kommunikoida verkkomarkkinoinnin tehosta ja voimasta sekä lisätä osaamista nopeasti kehittyvällä alalla.

Verkkomainonnan osuus kasvoi vuonna 2010 jo yli 15 %:iin Suomen mediamainonnasta ja siihen käytettiin yhteensä 206,2 miljoonaa euroa. Verkkomainonta on vakiinnuttanut paikkansa kolmen suurimman mediaryhmän joukossa heti sanomalehtien ja tv:n jälkeen.

IAB:n tekemän kyselyn mukaan alan ammattilaiset ennakoivat verkkomainonnan jatkavan kasvuaan myös vuonna 2011. Tärkeimpiä verkkomainonnan kasvua vauhdittavia tekijöitä ovat brändimainonnan lisääntyminen sekä uusien päätelaitteiden yleistyminen.

IAB Finlandin tärkeimpiä painopistealueita ovat verkkomainonnan kehittäminen, alalla vaikuttaminen sekä IAB:n tunnettuuden parantaminen viestinnän, koulutuksen ja standardoinnin keinoin. Vuoden 2011 teemaksi on nostettu perinteisen ja verkkomainonnan liitto. Sama teema toistuu IAB Europen INTERACT–seminaarissa 8.-9.6. Barcelonassa.

”Verkkomainonnan viime vuoden reipas kasvu kertonee mainostajien positiivisista kokemuksista verkon käytössä brändin rakennuskanavana ja aktiviteetteihin ohjaavana väylänä. Viime vuonna suuret pinnat vakiinnuttivat paikkansa display-mainonnassa, nettitv:n kysyntä kasvoi voimakkaasti ja kohdennettu mainonta lisääntyi. Display-mainonta ohitti hakusanamainonnan päätyen yli  70 milj. euroon. Tänä vuonna verkossa nähtäneen edelleen suuria lanseerauksia, lisääntyvää videomainontaa ja näiden rinnalla myös kohdennettuja ja yksilöllisiä sisältöratkaisuja. Hakusana- ja luokiteltu mainonta, sekä sähköiset hakemistot ovat edelleen merkittävä osa verkkomainontaa. Mobiilimainonnan kasvua  on ennustettu jo useana vuonna, nyt älypuhelinten lisääntyessä on kiinnostus kyseiseen mainonnan muotoon selkeästi nousussa. Luvassa on jälleen mielenkiintoinen verkkomainonnan vuosi.” – toteaa tuore puheenjohtaja Tiina Järvilehto

IAB:n hallituskokoonpanoon lisättiin yksi paikka, jotta varmistetaan myös haku- ja hakemistotoimintojen edustus hallituksessa.  

IAB:n hallitus kaudelle 2011 on seuraava:
Tiina Järvilehto, Iltalehti, puheenjohtaja
Anders Stenbäck, Sanoma, varapuheenjohtaja
Robin Bade, Activeark
Maiju Laurén, Fonecta  
Mika Räihä, Blue1
Christopher Fernandez, Virta
Jukka Pulkkinen, Otavamedia
Jani Savolainen, Microsoft
Henrik Laine, MTV
Matti Cornér, Aller Media
Ari Kärpänen, Talentum Media
Seppo Roponen, TNS Gallup

IAB Finland
IAB Finland (Interactive Advertising Bureau) on verkkomainonnan kasvua ja kehitystä ajava järjestö, jonka tavoitteena on edistää internetin ja interaktiivisen viestinnän roolia markkinoinnin, mainonnan ja myynnin kentässä sekä kehittää alan osaamista ja yhteistyötä.
Järjestön toiminnassa on mukana medioita, mediatoimistoja, mainostoimistoja, mainostavia asiakkaita ja teknologiatoimittajia. Järjestöllä on 90 jäsenyritystä. http://www.iab.fi