OM toteaa, että Ylen uutisen ensimmäinen väite, jonka mukaan uusi laki olisi lisännyt rikollisuutta, on osoitettu vääräksi juuri tätä kysymystä koskeneella erillistutkimuksella. Lainmuutoksen vaikutus selvitettiin eduskunnan toimeksiannosta Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella. Raportti ilmestyi joulukuussa 2010 (OPTL:n verkkokatsauksia 16/2010 http://www.optula.om.fi/1290609357479) Tutkimus perustui kansainvälisestikin poikkeuksellisen edustavaan 150 000 henkilön otokseen ja varsin kattavaan rekisteriaineistoon. Tutkimuksen tiivistelmässä todetaan seuraavasti: ”Uudistus ei ole lisännyt varattomien tekemiä näpistyksiä eikä muitakaan sakkorikoksia”. YLEn uutisen laatineelle toimittajalle oli kerrottu, että tällainen tutkimus on olemassa.

 Väärä on myös toinen keskeinen väite, jonka mukaan lainsäädännön uudistaminen olisi lisännyt sakkomaksujen laiminlyöntejä ja että (lainaus verkkouutisista) ”valtio on menettänyt sakkotuloja kymmenisen miljoonaa parissa vuodessa”. Ensinnäkin rangaistusmääräyksiä on annettu vuosina 2009 ja 2010 merkittävästi vähemmän kuin toimittajan käyttämänä vertailuvuonna 2008. Kun määräyksiä annettiin vuonna 2008 noin 255 000, vuonna 2010 lukumäärä oli noin 211 000. Vähennystä on siis noin 17 %. Tämä on ymmärrettävästi pääselitys sakkotulojen vähenemiselle. Toinen selitys on siinä, että perintätulos paranee ajan kuluessa. Tämän vuoksi vuonna 2008 määrätyistä sakoista on luonnollisesti ehditty saada perityksi suurempi osuus kuin vuonna 2010 määrätyistä.