Tulevaisuudessa netissä pärjäävät ne yhteisöpalvelut, jotka pystyvät parhaiten ottamaan huomioon käyttäjien yksilölliset tarpeet. Microsoftin ja TNS Gallupin Suomalaiset online -tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhä useampi haluaisi keskittyä kommunikoimaan netissä vain valitsemiensa henkilöiden kanssa. Uudistuneet Hotmail- ja Messenger-palvelut tarjoavat käyttäjilleen yksityisemmän tavan pitää yhteyttä heille tärkeimpiin yhteisöihin.

Tutkimuksen toteuttaneen TNS Gallup Digitalin tutkimuspäällikkö Reeta Sutisen mukaan tutkimustulokset kertovat suomalaisten olevan aktiivista ja kokeilunhaluista nettikansaa, mutta samalla tulokset antavat myös viitteitä nettipalveluissa tapahtuvasta murroksesta.

 “Suomalaiset sosiaalisen median käyttäjät ovat todellisia kontaktoijia ja ottavat rohkeasti yhteyttä muihin ihmisiin. Kokeilunhaluiset kuluttajat ovat kuitenkin myös herkkiä poistamaan profiilejaan netin yhteisöpalveluista, mikäli olemassa olevat ratkaisut eivät tyydytä heitä. Tutkimustulosten valossa voidaan päätellä, että tulevaisuudessa netissä tulevat menestymään parhaiten ne palvelut, jotka mahdollistavat yksilöllisyyden ja vaalivat yksityisyyttä, kuten suosionsa säilyttänyt sähköposti”, Reeta Sutinen toteaa.

 Nuoret naiset ovat kokeilunhaluisia uusien kanavien suhteen, ja heidän liikkeitään seuraamalla voi selkeimmin havainnoida nettikommunikoinnin kuumimpia trendejä. Alle 30-vuotiaista naisista jopa 93 % on sosiaalisen median käyttäjiä. Kontaktin ottaminen sosiaalisessa mediassa on nuorille naisille helppoa, mutta samalla kolmannes heistä kokee jakaneensa tietoa itsestään sosiaalisen median kanavissa liian monen kanssa. Nuoret naiset myös irtaantuvat muita useammin sosiaalisen median kanavista, sillä 59 % alle 30-vuotiaista naisista on jossain vaiheessa poistanut profiilinsa jostakin yhteisöpalvelusta.

 Kontaktien korkea lukumäärä sosiaalisessa mediassa kertoo vähän ystävyyden laadusta

 

Yli puolella sosiaalista mediaa käyttävistä suomalaisista on korkeintaan kymmenen oikeaa ystävää sosiaalisen median kanavissa. Puolituttujen päivitykset koetaan helposti häiritseviksi, ja jopa 41 % sosiaalista mediaa käyttävistä suomalaisista haluaisi nähdä vain valitsemiensa henkilöiden päivitykset.

Lähes neljäsosa kaikista internetiä käyttävistä suomalaisista on jossain vaiheessa poistanut profiilinsa jostakin sosiaalisen median kanavasta. Suurin syy profiilin poistamiseen on se, että henkilö haluaa pitää yhteyttä oikeisiin ystäviinsä puolituttujen sijaan. Lisäksi profiilin poistoa harkitsevat vastaajat kokivat sosiaalisessa mediassa olevan liikaa epäolennaista tietoa. Uudistuneet Hotmail- ja Messenger-palvelut vastaavat niiden kuluttajien tarpeisiin, jotka haluavat paremmin hallita kenen kanssa jakavat tietojaan verkossa.

 “Tutkimustuloksista käy selkeästi ilmi, että tulevaisuudessa tietoa halutaan jakaa netissä itselle oikeasti tärkeiden ihmisten kanssa. Uudessa Messengerissä käyttäjät voivat valita yhteen näkymään haluamansa yhteisöpalvelut ja niiden päivitykset. Sama näkymä antaa käyttäjälle mahdollisuuden myös useaan samanaikaiseen pikaviestikeskusteluun Messenger- ja Facebook-ystävien kanssa. Uuden Hotmail-palvelun avulla suurten tiedostojen ja kuvien jakaminen valittujen ystävien kanssa on yhtä helppoa kuin sähköpostin lähettäminen. Tämä on mahdollista SkyDrive-palvelun avulla, joka tarjoaa kaikille käyttäjille 25 gigatavua veloituksetonta tallennustilaa verkossa”, kertoo Microsoftin Online-kuluttajapalveluista vastaava johtaja Jani Savolainen.

 

Suomalaiset online -tutkimus: Näin sosiaalisen median käyttö muuttuu

 1. Yhteisöpalveluihin halutaan rajatumpia näkymiä, jotka kattavat vain tärkeimmät ystävät.

 2. Sähköposti ja sosiaaliset mediat nousevat kommunikointivälineinä puhelimen rinnalle.

 3. Sosiaalisen median kanaviin toivotaan muutoksia vastaamaan tietotulvan hallintaan liittyviin kysymyksiin.