Yleisradion hallintoneuvosto päätti lokakuussa 2010 ryhtyä ennakkoarvioimaan Yleisradion uusia palveluja. Hallintoneuvosto on nyt käynnistänyt ensimmäisen ennakkoarviointimenettelyn, joka koskee teräväpiirtolähetysten aloittamisesta.

Ennakkoarvioinnissa on kysymys uusien yleisradiopalvelujen potentiaalisten kilpailu- ja markkinavaikutusten arvioinnista. Euroopan komission tiedonannon mukaan ennakkoarvioinnista päättää jäsenvaltio.

Yleisradion hallintoneuvosto on osa yhtiön johtoa ja velvollinen edistämään yhtiön etua. Ei ole uskottavaa, että arvioinnin kohde arvioi ja valvoo omaa toimintaansa.

Viestinnän Keskusliitto on ilmoittanut hallintoneuvostolle, ettei liitto pidä hallintoneuvoston järjestämää menettelyä tiedonannon mukaisena riippumattomana ja objektiivisena menettelynä. Tämän vuoksi liitto ei osallistu ennakkoarviointiin.