Valtioneuvosto myönsi 17. helmikuuta kymmenen valtakunnallista, kaksi suurimpien kaupunkien sekä 54 alueellista ja paikallista toimilupaa. Luvat ovat voimassa vuoden 2012 alusta vuoden 2019 loppuun.

Suurimmat kaupungit kattavat uudet valtakunnalliset toimiluvat myönnettiin Basso Medialle ja NRJ Finlandin Radio Nostalgialle. Ohjelmat kuuluvat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Lisäksi Basso kuuluu myös Jyväskylässä.

 Valtakunnallisista kanavista nykyiset asemat jatkavat entisillä taajuuskokonaisuuksillaan. Luvan saajat ovat Nova, The Voice, Radio Energy, Radio Rock, SuomiPOP, Radio Aalto, Groove FM, Rondo FM, Radio Dei ja Sputnik.

Nykyiset paikalliset ja alueelliset asemat jatkavat pääosin uusilla luvilla. Osalle nykyisistä toimijoista lupa annettiin uudenlaisille radiokonsepteille.

Pääkaupunkiseudulla alkaa uutena kanavana kuulua Radio SUN. Kokonaan uutena toimijana luvan sai Riofori Oy Kokkolan alueen uudelle paikalliselle taajuuskokonaisuudelle.

Uusille konsepteille lupa myönnettiin Länsi-Turunmaalla kuuluvalle Turun Paikallisradio Oy:n Radio Zoomille ja Porissa samoin uudella taajuudella ja konseptilla toimivalle Mediatakojat Oy:n Open Radiolle.

Toimilupaehtoja on nykyaikaistettu. Paikallisilta radioilta vaaditaan edelleen paikallisohjelmien säännöllistä lähettämistä. Paikallisohjelmat voivat olla uutis-, urheilu-, keskustelu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia. Paikallisohjelmien tarkoituksena on turvata se, että radiot palvelevat kuuluvuusalueen väestöä.

Suomen yksityisten radioiden edunvalvonta- ja markkinointiliitto RadioMedia on tyytyväinen valtioneuvoston sen jäsenistölleen myöntämiin radiotoimilupiin vuosiksi 2012–2019.

Kahdeksan vuotta kestävä kausi on hieno osoitus siitä, että Suomessa tehdään pitkäjänteistä toimilupapolitiikkaa. Lähes kaikki nykyiset radiokanavat saavat jatkaa ja ne pystyvät nyt kehittämään toimintaansa entisestään, RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller toteaa.

Näillä päätöksillä suomalaisille pystytään tarjoamaan entistä monipuolisempaa radiosisältöä. Bassoradion ja Radio Nostalgian laajeneminen valtakunnalliseksi on erityisen hieno asia. Jatkossa monia kanavia pystyy lisätaajuuksien ansiosta kuuntelemaan myös useammilla paikkakunnilla, Möller sanoo.