EK:n Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen johtaa eurooppalaisen elinkeinoelämän ”task forcea”, jonka tehtävänä on kirittää EU:ta lunastamaan lupauksensa digitaalisten sisämarkkinoiden luomisesta.

 

Hankkeen johtotähtenä toimii komission viime vuonna julkistama digitaalistrategia. Se on kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, joka sisältää noin sata toimenpidettä. Niistä kolmisenkymmentä on lainsäädäntöaloitteita.

 

Elinkeinoelämä kiirehtii komissiolta käytännön tekoja. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa kytkentää sisämarkkinapolitiikkaan, tekijänoikeussääntelyn uudistamista, digitaalista palvelukehitystä ja sähköistä kauppaa. Tarvitaan myös nopeita viestintäyhteyksiä kaikissa jäsenvaltioissa.

 

Elinkeinoelämä ottaa digiasian omakseen

 

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen käyttö sekä alan tutkimusrahoitus laahaavat tällä hetkellä EU:ssa jäljessä Yhdysvalloista. Siksi myös elinkeinoelämän eurooppalainen kattojärjestö BusinessEurope on ottanut digiagendan omakseen.

 

Järjestö perusti viime joulukuussa ”task forcen” seuraamaan digitaalistrategian etenemistä, vaikuttamaan siihen ja koordinoimaan tehtäviä. EK:n Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen toimii ryhmän puheenjohtajana.

 – Ryhmä tarjoaa suomalaiselle elinkeinoelämälle erinomaisen väylän nostaa esiin niitä keskeisiä toimia, joihin EU-tasolla tulisi kiireesti ryhtyä. Sellaisia ovat mm. tekijänoikeuksien rajat ylittävän lisensioinnin helpottaminen ja eurooppalaisen laitemaksujärjestelmän kehittäminen, Peltonen sanoo.

 

Suuret eurooppalaiset palveluntarjoajat loistavat poissaolollaan

 

Digitaalisia sisältöpalveluja tarjoavien suurten yritysten joukossa ei ole tällä hetkellä yhtään eurooppalaista yritystä. Esimerkiksi suositut Amazon, Google ja Facebook ovat kaikki yhdysvaltalaisia.

 – Yksi syy tähän on, että Euroopassa on edelleen 27 erilaista digimarkkinaa. Yritysten täytyy räätälöidä palvelut jokaista maata varten erikseen, Tytti Peltonen huomauttaa.