Haastatelluksi tuleminen ja median seuraaminen kouluampumisten jälkeen vaikutti Jokelan koulukeskuksen nuorten hyvinvointiin. Haastatelluksi tulemisen havaittiin vaikuttavan traumaperäisiä oireita mittaavan kyselyn pisteisiin: haastatelluilla oli korkeimmat pisteet ja haastattelusta kieltäytyneillä matalimmat. Erot olivat merkittäviä ja tämä oireilun lisääntyminen ei selity muilla tekijöillä, esimerkiksialtistumisen vakavuudella.

 Toimittajat kysyivät tapahtumista 63 prosentilta Jokelan tapahtumille altistuneista oppilaista. Heistä 60 prosenttia vastasi kysymyksiin. Kolmea neljästä vakavasti ta äärimmäisesti altistuneesta lähestyttiin. Sekä tapahtumille altistuneet ettävertailukoulun oppilaat seurasivat uutisointia erityisesti televisiosta. Tapahtumille suoraan altistuneet seurasivat kuitenkin yleisemmin useampaa tiedotusvälinettä.

Lisäksi usean tiedotusvälineen seuraamisen vaikutus psyykkisiin oireisiin oli itsenäinen vain tapahtumille suoraan altistuneilla Jokelan koulukeskuksen oppilailla.

Median toimintatavat kriisien yhteydessä sekä laajan uutisoinnin vaikutukset nousivat julkisen keskustelun aiheiksi kouluampumistragedian jälkeen. Jokelassa poikkeuksellista oli, että runsaan puolen tunnin kuluttua tapahtumista paikalla oli jo kymmeniä toimittajia, jotka keräsivät tietoa tapahtumista Jokelan koulukeskuksen oppilailta. Uutisia tapahtumista julkaistiin nopealla tahdilla, ensimmäisenä internetissä.

 

Toimittajien eettisissä ohjeistuksissa on huomioitu traumaattisten oireiden mahdollinen lisääntyminen haastattelun tai kuvaamisen ja uutisoinnin seurauksena. Tutkittua tietoa tästä on ollut kuitenkin niukasti. Psyykkisen oirehdinnan on aiemmin havaittu olevan yhteydessä katastrofien uutisoinnin seuraamiseen. Lapset ja nuoret saattavat seurata traumaattisten tapahtumien uutisointia tuntikausia.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen tavoitteena on selvittää Jokelan koulukeskuksen ampumissurmille 7.11.2007 altistuneiden nuorten tuen ja hoidon saantia sekä psyykkisestä traumasta selviytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kahden vuoden seuranta-aikana. Juuri julkaistun, median vaikutuksia koskevan tutkimuksen tiedot on kerätty neljä kuukautta kouluampumisen jälkeen kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeen täytti 231 Jokelan koulukeskuksen oppilasta ja vertailukoulusta Pirkkalan yläasteelta ja lukiosta 526 oppilasta. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Traumatic Stress -lehdessä.