Kesko Oyj:n viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.4.2011 alkaen VTM Merja Haverinen. Haverinen (48) on tullut Keskon palvelukseen
Järvi-Suomen aluejohtajaksi vuonna 2008 TeliaSonerasta, jossa hän toimi
mm. sähköisen asioinnin ja asiakkuusliiketoimintojen kehitys- ja
johtotehtävissä vuosina 1996-2007. TeliaSoneraan Haverinen tuli
ulkoasiainministeriöstä. Vuosina 1984-1995 hän työskenteli Helsinki
Mediat Oy:ssä.

Järvi-Suomen aluejohtajana Merja Haverinen on
edustanut Kesko-konsernia vastuullaan alueellinen viestintä ja
sidosryhmäyhteistyö sekä alueellisten kauppapaikkahankkeiden
suunnittelu ja edistäminen. Tehtävässään Merja Haverinen on tullut
valituksi lukuisiin luottamustehtäviin kuten Keski-Suomen Osuuspankin
hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi ja Jyväskylän yliopiston
hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hän toimii myös Keski-Suomen ja
Etelä-Savon kauppakamarien hallituksissa.

Merja Haverisen vastuualueeseen tulevat kuulumaan konsernin viestintä-, brändi- ja yhteiskuntavastuuasiat.

Nykyinen viestintäjohtaja, kauppaneuvos Paavo Moilanen jää johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 1.4.2011.