Interbrand tutki kansainvälisten viestintätoimisto-verkostojen ilmeitä Porter Novellin uudelleenbrändäystä varten. Samalla uudistuu suomalainen Akvamariini Porter Novelli.

”Viestintätoimistoketjujen ilmeet eivät oikeastaan poikenneet toisistaan; ne viestivät raskaasta sisällöstä ja keskittymisestä yritysviestintään. Tämä ei mielestämme lainkaan vastannut nykyistä Porter Novellia, sillä sen osaaminen on paremminkin dynaamista muutosvoimaa. Lisäksi sosiaalinen media on Porter Novellille on todella merkittävä viestinnän areena”, Interbrandin luova johtaja Chris Campbell kuvailee uudistuksen lähtökohtia.

Omnicom-perheeseen kuuluvaa Interbrandiä pidetään maailman maineikkaimpana alallaan, referensseinä esimerkiksi Coca-Cola ja Nokia.

”Uusi ilme heijastaa erinomaisella tavalla Akvamariini Porter Novellin nykyistä  toimintatapaa ja roolia muuttuvassa ympäristössä. Nuolenkärki (englanniksi Transformer) on selkeä viesti siitä, että toimemme saavat aikaan muutoksia esimerkiksi kuluttajan käyttäytymisessä, esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä”, sanoo Akvamariini Porter Novellin toimitusjohtaja Pia Jännes.

Porter Novelli on tiivistänyt kansainvälisen verkostonsa yhteistyötä edelleen. Akvamariini Porter Novellin henkilöstö osallistuu koulutusohjelmiin, joissa asiakasprosesseja terävöitetään: Porter Novelli Compass™ luo pohjan viestinnän strategiatyölle, ja Porter Novelli Insights™ keskittyy luovaan suunnitteluun.

Käynnissä on myös jälleen uusi digitaalisen viestinnän kansainvälinen ohjelma: Akvamariinin oma Digital Ambassador välittää ryhmän työn tuloksia ja tutkimustietoa koko toimiston henkilöstölle.

Akvamariini Porter Novellin toimintaan liittyy kiinteästi Porter Novelli Nordic -verkosto, jonka toiminta ulottuu käytännön asiakkuuksien jakamisesta strategiatyöhön. Nordic-verkoston yhteistyö yltää jo 10 vuoden taakse; erinomainen yhteishenki takaa tuloksellisuuden ja tehokkuuden. Kaikki Nordic-toimistot uudistavat ilmeensä helmikuun 2011 kuluessa.