Yhtiöt työllistävät yhteensä noin 130 henkilöä.

Toiminnan uudelleenjärjestämisen ja tehostamisen tavoitteena on parantaa Satakunnan Kansan ja Porin Sanomien kilpailukykyä mediamarkkinan murroksessa ja turvata niiden elinvoimaisuus myös jatkossa.

 Neuvottelut koskevat Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ja Porin Sanomat Oy:n koko henkilöstöä. Suunniteltu uudelleenjärjestäminen vähentäisi työtä todennäköisesti eniten ilmoitusmateriaalin käsittelyssä ja ilmoitustrafiikissa, asiakaspalvelussa, toimituksessa ja markkinointitoiminnoissa.

 Mahdolliset henkilöstövaikutukset ja niiden kohdentuminen eri henkilöstöryhmiin tarkentuvat neuvottelujen kuluessa.