Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n jäsentoimistot saavat oman tunnuksen. Jäsentunnus on käytettävissä MTL:n jäsentoimistojen markkinoinnissa ja viestinnässä. Jäsentunnus rakentuu MTL:n keltaisen logon ympärille. Jäsentunnuksen on suunnitellut ad Pekka Ruokolainen, Markkinointitoimisto Ezpasta.
 
”MTL:n jäsentoimistot ovat jo kauan toivoneet käyttöönsä jäsentunnusta. Itse asiassa ehkä hieman liiankin kauan, sillä joulukuun liittokokouksessamme kerrottiin jäsentunnusta kaivatun jo 1980-luvulla. Toimialan oma markkinointi tarvitseekin ehkä hieman lisäpotkua,” taustoittaa asiaa hymyillen Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen.
 
”MTL:n jäsentoimistot ovat yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimialaa edelleen yhdessä vaikuttamalla ja verkottumalla sekä ovat sitoutuneet yhteiseen eettiseen koodistoon ja hyvään liiketoimintatapaan – ja ovat näin luotettava kumppani markkinointiviestinnän tehtävissä. Sääntöjen mukaan MTL:n jäseneksi voidaan hyväksyä yritys, joka on vakavarainen, ja jonka johto on alalla tunnetusti luotettava sekä perusteellisen alan kokemuksen ja hyvän ammattitaidon omaava. MTL:n jäsentunnuksen käyttöönotto auttaa tulevaisuudessa toivottavasti jäsentoimistojamme yhteistyökumppanivalinnoissa sekä helpottaa verkottumista,” kertoo Mehtäläinen.
 
”Jäsentunnuksen käyttöönotto on yksi osa MTL:n kehittämistyön tuloksia. Olemme keskustelleet hallituksessa paljon jo vuonna 1942 perustetun MTL:n roolista nykyisessä markkinointiviestinnän kentässä ja kiteyttäneet ajatuksemme kahteen lauseeseen: MTL on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten etujärjestö. MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinointiviestinnällä asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta,” tiivistää Anne Mehtäläinen.
 
”MTL käyttää jäsenistönsä ääntä mm. lainvalmistelussa, alan toimintaedellytysten edistäjänä, toimialan suunnan ja markkinatiedon sertifioijana sekä jäsenistönsä mielipiteiden esiintuojana. Tämä on hyvin käytännöllistä työtä, esimerkiksi tutkimusta, viestintää ja kannanottoja toimialan tilanteesta, lakiesityksiin kommentointia, jäsentoimistojen auttamista nostamalla esiin osaamista, onnistuneita ja tuloksellisia toimeksiantoja, yleisten toimialan sopimusehtojen ja käytäntöjen kehittämistä, toimialasta kertomista päättäjille, viranomaisille ja loppuasiakaskuntaan, työkalujen ja ajankohtaisen tiedon tarjoamista jäsentoimistojen omaan markkinointiin. MTL:n jäsentoimistojen edustajia on myös henkilökohtaisesti vaikuttamassa mm. Mainonnan Eettisessä Neuvostossa, Keskuskauppakamarin Liiketapalautakunnassa ja Opetusministeriön tutkintotoimikunnissa,” kuvailee MTL:n tehtäviä Mehtäläinen.
 
”MTL:ään kuuluvien mainos-, media-, viestintä, digi- ja tapahtumatoimistojen yhteenlaskettu myyntikate on noin puolet Suomen markkinointiviestinnän koko myyntikatteesta. Tavoitteemme on, että edustamme jatkossakin vähintään puolta alan volyymista ja voimme näin aidosti puhua toimialan äänellä ja toimialan kehittymishaluisten toimistojen voimalla,” taustoittaa Mehtäläinen.