Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi marraskuussa NRJ Finland Oy:lle ohjelmistoluvan pääkaupunkiseudun paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudella 99,4MHz. Toimilupa myönnettiin Radio Nostalgia -nimiselle interaktiiviselle monimediakanavalle.

Kanavan kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat pääkaupunkiseutulaiset, joille ei vielä ole tarjolla omaa radiokanavaa. Kanavan sisältö käsittelee kohderyhmää kiinnostavia alueita, kuten hyvinvointia, taloutta, kulttuuria, matkailua ja muita ajankohtaisia aiheita. Kanavalla tullaan kuulemaan pääasiassa 60- ja 70-luvun musiikkia, mutta mukaan mahtuu hittejä myös 50- ja 80-luvuilta.

NRJ Finland Oy:llä on yli kymmenen vuoden kokemus menestyksekkäästä paikallisradiotoiminnasta. Yritys aloitti kaupallisen paikallisradiotoiminnan Suomessa vuonna 1995 ja edellisen toimilupakierroksen tuloksena NRJ Finland Oy:lle myönnettiin valtakunnallinen toimilupa vuoden 2007 alusta.