Valtioneuvosto on 20. tammikuuta 2011 nimittänyt Viestintäviraston pääjohtajan virkaan kauppatieteiden lisensiaatti Asta Sihvonen-Punkan. Punkan toimikausi alkaa 1.3.2011 ja päättyy 30.9.2015.

Asta Sihvonen-Punkka siirtyy virkaan Energiamarkkinavirastosta, jossa hän on toiminut ylijohtajana vuodesta 2002 lähtien ja johtajana vuodesta 1998 lähtien. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Kilpailuviraston apulaisjohtajana. Sihvonen-Punkka on toiminut vuodesta 2008 lähtien EU:n sähkömarkkinatyöryhmän puheenjohtajana.

Viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön alainen virasto. Sen tehtävänä on huolehtia, että Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, jossa viestintäverkot ja viestintämarkkinat toimivat häiriöttä ja tehokkaasti ja jossa kuluttajan asema on turvattu.