Verkkomainonnan kasvun vetureina tulevat olemaan videomainonta sekä display-mainonta. Ainoastaan sähköisten hakemistojen tulevaisuus näyttää epävarmemmalta: sähköiset hakemistot ovat verkkomainonnan ainoa osa-alue, jonka arvioidaan laskevan tammi-kesäkuussa.

Tärkeimpiä verkkomainonnan kasvua vauhdittavia tekijöitä ovat brändimainonnan lisääntyminen sekä uusien päätelaitteiden yleistyminen. 

Avoimissa kommenteissaan alan asiantuntijat halusivat tuoda esille mm. seuraavaa:

”Verkkomainonta kehittyy päätelaitteiden kehittyessä selainpohjaisiksi päätelaiteriippumattomaksi monikanava-mainonnaksi.” 

”Kuluttajakäyttäytymisen merkitys kasvaa entisestään. Kuluttaja käyttäytyy eri tilanteissa eri tavalla ja käyttää eri päätelaitteita, johon mainonta sopeutuu.”

”Verkkomainonta kasvaa hieman ja tekemisestä tulee entistä systemaattisempaa ja sen rooli muun mainonnan rinnalla tulee vakiintumaan.”

”Uskon, että verkkomainonnassa vuonna 2011 nähdään vihdoin klikin ja mainosnäytön läpi ja yhä useammat mainostajat alkavat käyttää nettimainontaa entistä enemmän brändäämiseen. Myös suoraposti- ja kuvastomainostajat ovat siirtyneet rohkeammin hyödyntämään verkkomainontaa.”

Verkkomainonta on noussut Suomessa jo kolmanneksi suosituimmaksi mainonnan muodoksi sanomalehtimainonnan ja televisiomainonnan jälkeen. Se on ollut pitkään ainoa vahvassa kasvussa oleva mainonnan muoto. Verkkomainonnan osuus TNS Gallupin raportoimasta mediamainonnan panostuksista oli 14% vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2010 mediamainonnan panostukset julkaistaan TNS:n Mainosvuosi 2010 –tilaisuudessa 27.1.2011.

Arviot perustuvat IAB Finlandin loppuvuodesta 2010 tekemään kyselyyn. Vastaajina oli 35 
median, media- ja digitoimiston sekä verkkomainostajan edustajaa.