Tarja
Kopra
on nimitetty Kustannusosakeyhtiö Otavan viestintäpäälliköksi
1.1.2011 alkaen. Hänen vastuualueenaan on Otavan kirjojen
mediaviestintä. Kopra on työskennellyt Otavassa vuodesta 1983.

Samassa
yhteydessä tiedotuspäällikkö Nora Varjama on nimitetty Like Kustannus
Oy:n viestintäpäälliköksi. Hän on samalla siirtynyt työskentelemään
Kustannusosakeyhtiö Otavan viestintäyksikössä. Varjama vastaa Liken
viestinnästä. 

Molemmat vastaavat viestintäjohtaja Liisa Riekille.