. KTM Kristiina Werner-Autio on nimitetty Nelonen Median televisiotoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Hän on aikaisemmin toiminut yhtiön mainosrahoitteisten kanavien (Nelonen, Jim, Liv) johtajana. Nimityksen myötä hän vastaa koko Nelonen Median TV-kanavaportfoliosta mukaan lukien maksu-tv-kanavat.  Werner-Aution vastuualueeseen kuuluu tv-kanavien ohjelmistostrategiat kaikissa jakeluteissä, katsojaosuuksien kasvattaminen sekä kanavien tuloskehitys. Hän vastaa tehtävässään Nelonen Median liiketoimintajohtaja Hans Edinille.

Nelonen-kanavan uudeksi kanavapäälliköksi on nimitetty KTM Elina Piepponen. Piepponen on toiminut aiemmin Nelonen Median ohjelmistosuunnittelupäällikkönä. 

Jim-kanavan kanavapäällikkönä jatkaa Ville Toivonen, Liv-kanavan kanavapäällikkönä YTM Katja Santala ja Nelonen Pro kanavien kanavapäällikkönä LiTM Jorma Paakkari. Kanavapäälliköt vastaavat tehtävissään Kristiina Werner-Autiolle.

Nelonen median ohjelmistosuunnittelupäälliköksi on nimitetty Nelonen Median sisältä optimointiasiantuntija Ville Nylund.  

Osana televisiotoiminnan organisaatiouudistusta Nelonen Mediaan perustetaan Oikeuksien hankinta ja hallinto -yksikkö, jota vetämään on nimitetty OTK Anne Nokelainen. Nokelainen siirtyy Nelonen Mediaan Sanoma Entertainmentin lakiasiainosastolta ja vastaa tehtävässään Kristiina Werner-Autiolle. Kansainvälisten ohjelmien ohjelmapäällikkönä jatkaa KTM Tiina Karo vastaten tehtävässään Anne Nokelaiselle.

Nelonen Median tiedotus liitetään osaksi johtaja Pia Kalstan vetämää kaupallista yksikköä , joka jatkossa koostuu myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä. Tiedotuspäällikkönä jatkaa Paula Rintamaa .

Sisältöjohtaja Pirjo Airaksinen siirtyy Sanoma Entertainmentiin vastaamaan televisiotoiminnan kansainvälisistä projektitehtävistä.