”Markkinointiviestintäalan asiantuntijapalveluyritykset lähtevät toimintavuoteen 2011 optimistisin odotuksin. Barometrin tuloksista voi päätellä, että toimialan uskotaan jatkavan uudella kasvu-uralla ja palaavan taantumasta varovaisen kasvun aikaan,” tiivistää MTL-Barometrin tuloksia Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen.

”Toimialalla on tehty taantuman johdosta paljon rakenteellisia ja toimintatapojen uudistuksia. Ne on ilmeisestikin onnistuttu ajoittamaan oikein ja nyt voidaan odottaa maltillista kasvua.”

Painetta rekrytointeihin ja tuntihintojen nostoon

Markkinointiviestintäalan asiantuntijapalveluyritysten toimitusjohtajista kolme neljästä, 76 prosenttia, ennakoi oman yrityksen myynnin kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Yli kolmannes toimistoista, 34 prosenttia, arvioi kuitenkin kasvua hidastavan oleellisesti ammattitaitoisen työvoiman puutteen.

”Rekrytointitarpeet ovat toimialalla ilmeiset. Jo yli puolet toimistoista, 53 prosenttia, kertoo tarpeesta palkata uusia työntekijöitä. Rekrytointi kasvaa suorassa suhteessa myynnin kasvun kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman löytäminen koetaan tällä hetkellä vaikeana ja se hidastaa yhä useamman markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyrityksen myynnin kasvua,”  Mehtäläinen toteaa.

”Toimialan kysynnän yleinen parantuminen, nopeiden toimeksiantojen määrän yleistyminen ja lievä resurssipula luovat puolestaan paineita asiakashintoihin. Joka kolmas toimitusjohtajista ennakoikin jonkinasteista tuntihintojen nousua.”

Medioissa aktivoiduttu, viestintäkysyntä vahvaa, tutkimukset kiinnostavat

Voimakkaimmin ovat kasvussa medioiden suunnittelu ja ostaminen. Tv-, radio-, ulkomedia-, sanomalehti- ja aikakausilehtien kampanjoiden kasvu on merkittävä. Suurimmat muutokset kysynnän kasvuodotuksissa on radiomainonnassa.

Viestinnän alueella sisäinen viestintä sekä sijoittajaviestintä ovat nousussa ja myös muissa viestinnän lajeissa on vahva kysyntä.

Tutkimukset kiinnostavat aiempaa enemmän: bränditutkimukset, mainonnan tutkimukset sekä viestintätutkimus ja -koulutus ovat nousussa. Myös markkinointi-investointeihin liittyvät analyysit sekä asiakasyritysten budjetointiin liittyvät palvelut ovat kasvussa.

Digitaalisen puolen asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkaa vahvana mutta osoittaa kysynnän vakiintumisen ensimmäisiä merkkejä. Mielenkiintoista on myös suorakampanjoiden suunnittelun ja ostamisen pieni piristyminen.