Suomen Televisioiden liitto ilmoitti 7.12.2010 päivätyllä kirjeellään irtisanoutuvansa JSN:n kannatusyhdistyksestä ja irtautuvansa JSN:n perussopimuksen allekirjoittajista kuluvan vuoden 2010 lopussa. Yhdistys hyväksyi STL:n irtisanoutumisen. Samalla kannatusyhdistys hyväksyi MTV Oy:n, Sanoma Entertainment Oy:n ja SuomiTV:n kannatusyhdistyksen uusiksi jäseniksi ja JSN:n perussopimuksen allekirjoittajiksi. Nyt toteutettu järjestely alkoi jo noin vuosi sitten, kun MTV Oy ilmoitti irtautuvansa STL:stä. Järjestelyllä ei ole käytännön vaikutusta JSN:n työskentelyyn.
 
Kannatusyhdistyksen kokous hyväksyi Espoon Ja Kauniaisten seurakuntien tiedotuslehden ESSEn JSN:n perussopimuksen allekirjoittajaksi vuoden 2011 alusta alkaen. ESSE ei kuulu neuvoston taustayhteisöihin, joten se hyväksyttiin yhteisöjen ulkopuolisena mukaan median itsesääntelyjärjestelmään. Muita taustayhteisöjen ulkopuolisia allekirjoittajia ovat mm. Kirkko & kaupunki, Voima, uusisuomi.fi ja Pam-lehti.