ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on käynnistänyt hankkeen, jossa tarkoituksena on kerätä mahdollisimman laaja kuva- ja tekstiaineisto suomalaisen yhteisöviestinnän kehityksestä 1900-luvun alusta näihin päiviin. Vastaavaa aineiston keruuta tai tutkimusta tässä muodossa ei ole tiettävästi yksittäisellä toimialalla aiemmin Suomessa tehty, joten hanke on yhteiskunnallisestikin erittäin merkittävä.

Viestinnän pioneerien ja myös muiden alalla toimineiden ja toimivien kokemukset, tarinat, muistot ja kuvat, joilla on yleispätevää merkitystä alalle, halutaan nyt saada talteen. Aineisto kerätään ProComin www-sivuilla julkaistuun sähköiseen tietopankkiin, johon viestinnän merkittävissä vaiheissa mukana olleet ammattilaiset voivat kirjoittaa tai täydentää tietojaan ja kokemuksiaan.

Historiatietopankki on tarkoitettu alan ammattilaisten sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Sitä hyödynnetään myös painettavan historian laatimisessa myöhemmin. Tavoitteena on, että vuonna 2012 ProComin täyttäessä 65 vuotta suomalaisen yhteisöviestinnän historia julkaistaan kirjana.

Suomalaisen viestinnän historiaa on aiemminkin tutkittu. Esimerkiksi sanomalehdistä, Yleisradiosta, journalismista ja julkisen sektorin viestinnästä on julkaistu tutkimuksia.

”Kokonaisvaltainen yhteisö- ja yritysviestinnän historiallisen kehityksen katsaus kuitenkin puuttuu. ProComin käynnistämä parviälyä hyödyntävä hanke on tärkeä päänavaus. Esimerkiksi 1950-60-luvuilla suhdetoiminnassa vaikuttaneet henkilöt ehtivät vielä kertomaan vaiheista, joilla on viestinnän historiassa erityistä merkitystä”, sanoo hankkeen työryhmän jäsen, Helsingin yliopiston viestinnän professori Leif Åberg.

Hankkeen myötä kutsutaan myös yliopisto-opiskelijoita tekemään opinnäytteitä viestinnän historiaan liittyvistä aiheista. Koottu aineisto lajitellaan aikakausittain vuosikymmenten mukaan sekä myös teemakohtaisesti jakautuen muun muassa ulkoiseen ja sisäiseen viestintään, järjestötoimintaan, koulutukseen ja kampanjoihin.  

Aineistoa voi lähettää joulukuun 2010 ja koko kevään 2011 aikana ProComiin postitse tai sähköpostitse www.procom.fi/historiahanke  -osoitteen kautta sivuston ohjeiden mukaisesti. Aineistoa voi sieltä katsella ja halutessaan täydentää.

Hankkeen suunnitteluryhmässä ovat mukana lehdistöneuvos Pekka Kivelä, toimitusjohtaja Elina Melgin, viestinnän lehtori Anssi Siukosaari, professori Leif Åberg ja varapuheenjohtaja Pirjo von Hertzen.

ProCom on saanut aineiston keruun organisoimista ja hankkeen toteuttamista varten tukea Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.

www.procom.fi/historiahanke