Mediamarkkinat supistuivat viisi prosenttia vuonna 2009. Pudotus jäi jonkin verran  pienemmäksi kuin Tilastokeskuksen ennakkotiedoissa (17.6.2010) arvioitiin. Siitä  huolimatta tämä oli sodanjälkeisen ajan suurin vuosipudotus. Esimerkiksi 1990-luvun alun  laman aikana vuosilaskut olivat kolmen-neljän prosentin luokkaa.

Lasku kohdistui erityisesti graafiseen joukkoviestintään (-8 %) ja tallenteisiin (-6 %).  Sähköisessä joukkoviestinnässä sen sijaan pysyttiin edellisvuoden tasolla. Verkkomedia  internetissä jopa kasvoi viisi prosenttia.

Ensimmäisen kerran vuosikymmeniin mainonnan osuus päivälehtien tuotoista painui alle 50 prosentin. Myös aikakauslehdillä mainostulojen osuus laski merkittävästi.

Graafisen joukkoviestinnän suhteellinen osuus joukkoviestintämarkkinoiden arvosta supistui 1,5 prosenttiyksiköllä 65 prosenttiin. Sähköisen joukkoviestinnän osuus joukkoviestintämarkkinoista puolestaan kasvoi vastaavasti 28 prosenttiin.