Kävijämäärien erot ovat esimerkiksi Iltalehden kohdalla yli 100 prosenttia.

Kumpaakin mittaustulosta mainosmyyjät saattavat käyttää perusteinaan, kun he kertovat sivuston tavoittaman yleisön määrästä. Ilmainen palvelu Oindex toimii jollain tavalla  verkkomainosmyyntiä harjoittavan yrityksen Klikki.comin kumppanina.


Esim. viikolla 45 kävijämäärät olivat seuraavat  (tuhansia)

                       TNS        Oindex
Iltalehti        2,037         4,18
Huuto.net    473            723
Plaza             545            770
Vauva.fi        147            160
Seiska           162            213
Tietokone     86            154
Pirkka            77            91
Findance       64            96

IAB Finlandin toimitusjohtaja Birgitta Takala selventää, että karkeasti määritellen Oindexin  luvut ovat raakadataa eli korjaamattomia bruttolukuja, jotka mittaavat selaimia. Niiden kohdalla ei voi puhua kävijämääristä, hän sanoo.

IAB Finland suosittaa käytettäväksi TNS Metrixin palvelua, jossa on viime kesäkuusta lähtien ollut käytössä ns. muuntokertoimella korjatut selainluvut, jotka ovat kävijämäärälukuja. Lisäksi Metrixissä on näkyvissä vanhat selainluvut, jotka jo sisältävät  jonkin verran korjausta.

”Ongelma on siinä, että nykyään selainlukuja ei voida enää rinnastaa kävijämääriin, koska ns. moniselainkäyttäjien osuus kävijöistä on kasvanut
merkittäväksi”, Takala toteaa.

IAB Finland suosittelee, että esim. Oindexiä ja ”vanhoja” Metrixlukuja käytettäessä puhutaan selainmääristä ja muuntokertoimella korjatut Metrix
luvut ovat kävijämäärälukuja.

Keskimääräinen muuntokerroin TNS Metrixillä on 0,8446.