Radion välityksellä sekä  asukkaat että viranomaiset saivat perusteellista, paikkansapitävää ja ennen kaikkea  ajantasaista tietoa myrskyn laajuudesta, sen aiheuttamista tuhoista, sähkön saannista ja  puhelinyhteyksien toimivuudesta.

Etelä-Savon Radion toiminnassa näkyi YLE Etelä-Savon  pitkäaikainen, paneutunut varautuminen poikkeusolojen tiedotukseen. Radion on sähkön
saannin vaikeutuessa ensiarvoisen tärkeä tiedotuskanava. Kansalaisten toivoisi tiedostavan tämän entistä paremmin huolehtimalla, että käytössä on toimiva paristoradio.