JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen on ottanut selvästikin paikkansa haltuun tukevammin kuin edeltäjänsä. JSN:n nokkamiehen pesti on ollut viime vuosina varsin tuulinen. Uimosella riittää kuitenkin elämän varrelta kertynyttä kompetenssia katsoa asioita monesta näkökulmasta, mikä on JSN:n osalta välttämätöntä, sillä murroksessa oleva mediamaailma ei ole yksipiippuinen.

JSN on mediatalojen ja alan järjestöjen hallinnoima ja valvoma itsesäätelyelin, joka ei ole oikeuslaitos. Päätöksillä ei ole todellisia sanktioita, vaan ratkaisut ovat julkisia nuhteluita. Sinällään se sopii ideana mainiosti pohjoismaiseen kansanvaltaan. JSN on ikään kuin sotaväen valistusupseeri, jonka tehtävänä on ylläpitää hyvää taisteluhenkeä ja moraalia joukko-osastossaan.

Netin keskustelupalstat ovat varsin kova haaste JSN:n ohjeisiin. Pitääkö yleisön puheenvuorot moderoida ennen vai jälkeen julkistamisen, vaiko ollenkaan? Tätä kysymystä pohditaan vielä puoli vuotta. Tällä hetkellä juridinen sanktio lankeaa mediatalolle silloin, kun media ilmoittaa moderoivansa etukäteen ja silti joukkoon lipsahtaa laitonta tekstiä. Mutta jos moderointi on jälkilähtöistä, rangaistusta ei tulekaan.

Suomen suurimmalla chattisaitilla Suomi24:ssä julkaistaan tuhansittain puheenvuoroja, jotka kaikki moderoidaan jälkikäteen.  Suomi24 ei kuitenkaan ole JSN:n valvonnassa, eivätkä monet muutkaan nettisaitit. Näistä ei voi valittaa JSN:ään. Osa saiteista ei moderoi lainkaan, jolloin on vaarana, että keskustelu karkaa mediatalojen siisteiltä sivuilta villiin sosiaalisen mediaan.

Netin keskustelupalstoja monet haluavat pitää avoimina ja suodattamottomina sananvapauteen perustuen. Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita, että toisen omistamassa mediassa olisi jokaisella oikeus kirjoittaa tai sanoa mitä tahansa. Sananvapaus tarkoittaa, että jokaisella on oikeus omissa välineissään julkaista aineistoa toisista riippumatta.

Sen vuoksi mielestäni netin keskustelupalstoja pitää moderoida, koska jokaisella julkaisijalla on vastuu siitä, mitä sivuilla sanotaan. Jos kansalainen haluaa ilmaista mitä sylki suuhun tuo, hoitakoon sen omissa kanavissaan omalla vastuullaan.

JSN:n ei kannattaisi sisällyttää nettikeskustelua erillisenä kysymyksenä journalistin ohjeisiin. JSN ohjaa mediaa kokonaisuutena vastuulliseen tiedonvälitykseen ottamalla kantaa valituksiin tapaus kerrallaan. JSN vaalii laatujournalismia klikkijournalismin asemesta. Sen vuoksi netin keskusteluroska kannattaa jättää niille, joille se on tärkeää.  Media voi keskustelun tasoa nostamalla parantaa julkaisunsa laatua. Valitettavasti esimerkiksi Hesari tai Kaleva ovat ajautuneet nettikeskustelussaan klikkijournalismiin päätellen siitä, että nimettömien kirjoittajien nettiviestien  sisällöstä 80 prosenttia on sitä tasoa, että viisaudella tai sivistyksellä ei ole enää paljon tekemistä tekstin kanssa.

Toimittajan lähdesuojan osalta oltaneen taipumassa aivan perustellusti näkemykseen, että lähdesuojaa kunnioitetaan entistäkin enemmän. Tämä on sekä median että demokratian kannalta yksi tärkeimpiä peruspilareita.