Sosiaalisen median myötä tiedottamisen tarve on lisääntynyt: Mitä enemmän kanavia, sitä enemmän tarvitaan tiedottamista. Tiedottamisella sosiaaliseen mediaan voidaan saavuttaa muitakin hyötyjä kuin mahdollinen näkyvyys blogissa. Esimerkiksi voidaan saada mielipidevaikuttajat puhumaan yrityksestä/organisaatiosta.  Sosiaalisessa mediassa vellovaa huhumyllyä, ns. some-kriisiä, voidaan hallita ja torjua oikean ja ajankohtaisen tiedon välittämisellä sosiaaliseen mediaan.

Tiedotuksessa on useita vaiheita, joiden syklit ovat nopeampia kuin ennen: perinteisessä tiedottamisessa laadittiin tiedote, josta mahdollisesti kirjoitettiin uutisia, jotka puolestaan poikivat uusia uutisia/mielipidekirjoituksia ja keskustelua eri yhteyksissä aiheesta.

Some-aikakauden tiedottamisessa sitä vastoin laaditaan tiedote, joka voi poikia uutisten ja mielipidekirjoitusten lisäksi blogikirjoituksia, postauksia twitterissä, facebookissa ja muissa some-kanavissa sekä keskusteluja eri palstoilla. Mahdollisesti syntyy  uusintoja kaikista lumipalloilmiön tavoin. Tiedottamisessa ollaan siirrytty monologista dialogiin. Paikalliset tapahtumat voivat saada jopa globaalin ulottuvuuden lyhyessä ajassa.

 

Tuleeko sosiaaliseen mediaan tiedottaa eri tavalla kuin perinteiseen mediaan?

Yhdysvalloissa on vakiintunut jo käsite sosiaalisen median tiedotteista. Niitä kutsutaan nimellä  social media release, social media press release tai social media news release. Suomessa ajattelu sosiaalisen median tiedottamisesta ei ole vielä yleistynyt, mutta termi ”sosiaalisen median tiedote” taitaa joka tapauksessa olla kuvaavin ilmaus. Some-kanavien yleistymisen myötä Suomessakin aletaan nyt olla valmiita sosiaalisen median tiedottamiselle.

Sosiaalisen median tiedote pitää sisällään luonnollisesti sosiaalisen median elementtejä: linkkejä relevantteihin verkostoihin, avainsanojen tagejä, linkkejä aihetta koskeviin keskusteluihin, jakamismahdollisuuden sosiaalisen mediassa, audio- ja videomateriaalia, kuvia, RSS-feedin, SEO-optimointia. Yleisesti ottaen tiedote sisältää kaikki ne tärkeät tekijät, joilla tiedotteen voi jakaa ja löytää tehokkaasti internetissä.

Entinen Financial Timesin toimittaja, Tom Foremski, joka kirjoittaa Silicon Valleyn business trendeistä, sekä teknologian ja median yhteenliittymästä, ehdottaa seuraavaa kaavaa sosiaalisen median tiedotteelle: yhteystiedot näkyvästi tiedotteen ylälaitaan, lista perusfaktoista, lainauksia relevanteilta osapuolilta (toimitusjohtaja, asiakkaat, analyytikot), yrityksen logot ja yrityskuvat näkyvästi esille, aiheeseen liittyvää audio- ja videomateriaalia tiedotteen yhteyteen, jakamismahdollisuus sosiaalisessa mediassa ja linkkejä tiedotteen lomassa, sekä erillinen sivu jossa on linkkejä relevantteihin lähteisiin, rss-feed, kommentteja. Lisäksi hän toteaa: ”Jos ei muuta, niin ainakin mahdollisimman paljon linkkejä tiedotteeseen”.

Sosiaalisen median asiantuntija ja uusmedia-alan yrittäjä, Brian Solis, kiteyttää olennaisen asian some-tiedottamiseen seuraavasti: ”Vaikka uusia työkaluja onkin käytettävissä, sisällön on silti oltava kiinnostava ja uutisarvoinen. Kiinnostuneet tahot etsivät asiayhteyttä, merkitystä, mikä on uutta, mitä yritys tekee, miksi se on tärkeää, millä tavalla se on erilaista ja kenelle.”

Kuinka tiedote käytännössä jaetaan sosiaaliseen mediaan?

 

Jotta tiedote saisi mahdollimman kattavan internetnäkyvyyden, on tärkeää, että tiedote julkaistaan sellaisella sivustolla, joka on tehokkaasti hakukoneoptimoitu. Näin ollen tiedote löytyy korkealta hakukonetuloksissa, kun etsitään tietoa kyseisestä aiheesta tai yrityksestä/organisaatiosta. On hyvä myös käyttää sellaista järjestelmää tiedotteen julkaisussa ja jakelussa, joka mahdollistaa linkkien, tagien ja tiedostojen liittämisen tiedotteen yhteyteen. Tiedote kannattaa julkaista laajasti sosiaalisen median kanavissa (Suomessa käytetyimmät Facebook ja Twitter) . Suositeltavaa on myös jakaa tiedote oman alan bloggaajille. Huomioitava asia tässä on se, että bloggaajilta on kysyttävä lupa tiedotteiden lähettämiseen etukäteen, koska he pitävät blogejaan usein yksityishenkilöinä.

Kirjoittaja, KTM Riina Vasala on ePressi.com -palvelun toimitusjohtaja.