Suomen paikallislehdet ovat myöntäneet vuoden 2010 Antti-patsaan Kaupan Liitto ry:lle sekä kaupan alalle hyvästä yhteistyöstä paikallislehtien kanssa että viestinnän moniarvoisuuden turvaamisesta eri puolilla Suomea. 142:ta paikallislehteä edustavat Sanomalehtien Liiton paikallislehtineuvottelukunta, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antin päivänä tunnustuksena yhteisölle, joka on ollut tiedottamisessaan tai markkinoinnissaan aktiivisesti yhteistyössä paikallislehdistön kanssa.

”Kaupan Liitto on hoitanut oman viestintänsä ja yhteytensä paikallislehdistön suuntaan aktiivisesti ja esimerkillisesti. Liiton asiantuntijat ovat olleet käytettävissä haastatteluihin sekä tiedonsaanti kaupan alan aiheista on ollut yleensä vaivatonta”, todetaan palkinnon perusteluissa.

Kaupan Liitto edustaa myös laajasti suomalaista vähittäiskauppakenttää, joka on erittäin tärkeä yhteistyökumppani jokaiselle paikallislehdelle. Erityisesti paikallislehtien ja markettien sekä paikallisten kauppaliikkeiden välinen ilmoitusyhteistyö mahdollistaa moniarvoisen kaupallisen tiedonvälityksen, sananvapauden sekä avoimen kansalaisyhteiskunnan toimivuuden koko maassa, myös pienillä paikkakunnilla. Kaupan Liiton ja koko kaupan alan sekä paikallislehtien toimiva yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja ennen kaikkea paikallislehtiä lukevia kuluttajia.

Antti-patsas luovutettiin Kaupan Liitolle maanantaina Helsingissä.
       
Antti-patsas on jaettu vuodesta 1981 lähtien. Sillä kunnioitetaan ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien julkaisijan, rovasti Antti Lizeliuksen (1708–1795) elämäntyötä. Valtakunnallisen Antti-patsaan lisäksi paikallislehdet ja paikallislehtien ryhmät jakavat alueillaan maakunnallisia ja paikallisia Antti-patsaita tunnustukseksi paikallislehtien hyväksi tehdystä työstä.

Valtakunnalliset Antti-patsaat 1981–2010
2010 Kaupan Liitto ry
2009 ei myönnetty
2008 Hätäkeskuksen 112-mediapalvelu, Sisäasiainministeriön pelastusosasto.
2007 Poliisi
2006 Tiehallinto
2005 Suomen Sydänliitto ry.
2004 Suomen Nuorisoseurojen Liitto
2003 Nuori Suomi ry.
2002 Suomen Sotaveteraaniliitto
2001 Kirkon tiedotuskeskus
2000 Mannerheimin lastensuojeluliitto
1999 Marttaliitto
1998 Suomalaisen Työn Liitto
1997 Jyväskylän yliopisto
1996 Paperinkeräys Oy
1995 Mynämäen kunta
1994 Suomen Yrittäjäin Keskusliitto
1993 Veronmaksajain Keskusliitto
1992 Suomen kunnallisliiton viestintäpäällikkö Marjo Timonen
1991 Helsingin yliopiston rehtori Päiviö Tommila
1990 Suomen Kotiseutuliitto
1989 Arkkipiispa John Vikström
1988 Puolustusvoimat
1987 Suomen Punainen Risti
1986 Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Kristiina Suhonen
1985 Maaneuvos Paavo Pekkanen
1984 Liikenneministeri Matti Puhakka
1983 Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen
1982 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Pentti Salmelin
1981 Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen