Erätukku on mainoksissaan antanut ymmärtää, että  sen tuotteiden hinnat ovat huomattavasti edullisempia kuin muiden vastaavia tuotteita
myyvien liikkeiden. Erätukun mainoksessa on esimerkiksi ilmoitettu villaneuleen  hinnaksi ”9 eur (vast. 59 eur)”.

Kun mainoksessa verrataan omia hintoja kilpailijoihin, markkinoinnissa annettavien  tietojen on oltava ehdottomasti totta. Erätukku ei kuitenkaan ole pystynyt todentamaan sitä, mihin tuotteisiin ja hintoihin sen vertailu perustuu. Tällainen markkinointi antaa
kuluttajille harhaanjohtavan kuvan tuotteiden suhteellisesta edullisuudesta ja heille  koituvan edun suuruudesta.

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies vei asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Markkinaoikeuden 25.11.2010 antaman päätöksen mukaan Erätukku ei saa  markkinoinnissaan vertailla omia tuotteidensa hintoja kilpailijoidensa vastaavien tuotteiden hintoihin, ellei se ole selvittänyt riittävästi kilpailijoiden tuotteiden hintatasoa.

Markkinaoikeus tehosti kieltoa 50.000 euron uhkasakolla. Päätös tulee voimaan saman tien. Se ei kuitenkaan ole vielä lopullinen, koska Erätukku voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta 24.1.2011 mennessä.