Lisäksi mainonnasta välittyy alkoholilain vastaisesti kuva alkoholin suorituskykyä lisäävästä ja piristävästä vaikutuksesta.

Ohjeen mukaan Otto Virtanen-nimistä long drink -juomaa ei saa mainostaa siinä muodossa kuin sitä nyt mainostetaan. Valvira myös kehottaa Hartwallia poistamaan internetsivustoltaan siellä olevat Otto Virtanen-kampanjan mainosvideot sekä Radiomedian sivustolla olevat Otto Virtanen-radiospottimainokset.

Lisäksi Valvira kehottaa yhtiötä olemaan käyttämättä 15.5.2011 jälkeen Otto Virtanen-juoman myyntipakkauksessa sanaa energiajuoma.

Juoman mainonnan mainoslauseisiin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: Otto Virtanen flirtti, Otto Virtanen taikavoimat ja Otto Virtanen villieläimet.

Päätöksensä perusteluissa Valvira toteaa, että alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ja alkoholilain alaikäisiä koskevan suojaamistavoitteen valossa arvosteltava keskimääräistä tiukemmin, koska lapset ja nuoret ovat tietojensa ja kokemustensa rajoittuneisuuden vuoksi tavallista alttiimpia markkinoinnin vaikutuksille.

Arvioitaessa mainoksen kohdistumista alaikäisiin ei merkitystä ole sillä, että mainoksen tarkoitettuna kohderyhmänä eivät ole alaikäiset, kun mainos on kuitenkin tavoittanut alaikäiset heidän tavanomaisessa elinympäristössään.

Valviran edeltäjä, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on todennut ohjeessaan vuodelta 2007, että termin ”energiajuoma” käyttäminen alkoholin markkinoinnissa on alkoholilain 33 pykälän nojalla kiellettyä, sillä alkoholilaki kieltää piristämiseen, suorituskykyyn sekä sosiaaliseen ja seksuaaliseen menestymiseen viittaamisen alkoholin yhteydessä.

Valvira on jo elokuussa 2008 puuttunut Hartwallin toteuttamaan Otto Vadelma -mainoskampanjaan, jonka katsottiin muun muassa kohdistuneen alaikäisiin.

Tästäkin syystä Hartwallin olisi tulevissa mainoskampanjoissaan pitänyt kiinnittää erityistä huomiota Valviran jo aiemmin esille nostamiin alkoholin mainontasääntöihin.