Uusina jäseninä tulivat valituksi: liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtaja Taina Pieski, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen yritysviestinnän professori Leena Louhiala-Salminen, Sanoma Magazines Finland Yritysjulkaisujen johtaja Marko Haikonen, alueellista edustusta johtokuntatyöhön tuova Seinäjoen Teknologiakeskuksen viestintäpäällikkö Sanna Männikkö sekä Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän graduvaiheen opiskelija Tuukka Rantamäki, joka valittiin johtokunnan opiskelijapaikalle.
 
”Sekä yksityisen että julkisen sektorin edustajista koostuva johtokunta on valittu palvelemaan heterogeenistä jäsenkuntaa parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo ProComin puheenjohtaja, viestintäyrittäjä Anna Sorainen. ”Kokoonpanon vaihtuvuus on yksi vuosikokouksessa juuri vahvistetun Johtokunnan ohjesäännön peruspilareista.”
 

Puolet johtokunnasta jatkaa

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa yrittäjä, toimitusjohtaja Anna Sorainen (Ground Communications) ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pirjo von Hertzen (Advisors von Hertzen). Muut johtokunnassa jatkavat jäsenet ovat viestinnän suunnittelija, partneri Mikko Koivulehto (Viestintä Oy Drum), viestintäpäällikkö Katri Riekkinen (Metso Oyj) sekä markkinointijohtaja (alk. 1/2011) Päivi Nummi-Aho (Yle).
 

Viestintäalan suurin liitto jatkaa kasvuaan

ProCom – Viestinnän ammattilaiset on kasvattanut jäsenkuntaansa voimakkaasti viime vuosina. Jäsenmäärä on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut noin 15 % ollen nyt lähes 2100. Viiden miljoonan asukkaan maassa järjestö on kansainvälisestikin mitattuna kooltaan merkittävä. Siihen kuuluu noin 2/3 kaikista Suomessa viestinnän parissa työskentelevästä ammattilaisista. ProCom kuuluu viestintäjärjestöjen kansainväliseen kattojärjestöön, Global Allance for Public Relations and Communication Managementiin (GA). ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin edustaa Suomea ja Pohjoismaita GA:n hallituksessa.