Säätiö rahoittaa viestintäalan teknologista, liiketoiminnallista ja muuta alan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa, jakaa apurahoja ja matka-avustuksia, avustaa alalle tärkeitä yliopistoja ja oppilaitoksia sekä myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille.
 
”Viestintäalan tulevaisuuden haasteita ja mediamurrosta käsittelevälle tutkimukselle on tarvetta. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja osaamista viestintäalan tulevaisuuden toimintaympäristöstä niin, että ala pystyy vastaisuudessakin kannattavasti vastaamaan suomalaisten viestintätarpeisiin. Tulevaisuudessa entistä suurempaa huomiota on osoitettava hankkeille, joilla tuetaan koko verkottuneen toimialan uudistamista ja innovaatioita”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ketonen.
 
Säätiön asiamiehenä toimii Viestinnän Keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola, hallituksen puheenjohtajana Hansaprint Oy:n toimitusjohtaja Timo Ketonen ja varapuheenjohtajana Hufvudstadsbladetin päätoimittaja Hannu Olkinuora.
 
Säätiön vuosibudjetti on vajaa miljoona euroa.