Euro RSCG:n maailmanlaajuinen
”Millenniaalit ja sosiaalinen media”- tutkimus selvitti yli 3000 nuoren
sosiaalisen median käyttöä Kiinassa, Ranskassa, Intiassa,
Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa pureuduttiin
sosiaalisen median käyttöön mm. työpaikoilla, kulutusmarkkinoilla ja
politiikassa sekä siihen, millainen vaikutus SoMe ilmiöllä on
millenniaalien käyttäytymiseen ja nuorisokulttuuriin.

Kutsutaanpa heitä sitten iSukupolveksi, Y-sukupolveksi,
C-sukupolveksi tai vaikkapa nimellä Generation Next, nämä myös
millenniaaleiksi kutsutut nuoret ovat ensimmäinen todellista
digitaalisuuden aikakautta elävä sukupolvi. Heille maailma on alusta
saakka näyttäytynyt jatkuvan teknologisen kehityksen jatkumona ja uusien
sovellusten katkeamattomana riemuvoittona. Tästä huolimatta se, mikä
erottaa millennials-sukupolven muista, ei suinkaan ole internet tai muu
tekniikka, vaan sosiaalinen media ja sen käyttö.

”Millenniaaleille sosiaalinen media kuuluu olennaisena osana
arkipäivään samalla tavalla kuin muille tietokone tai matkapuhelin.
Heille SoMe on tapa kommunikoida, hoitaa ystävyyssuhteita ja työtehtäviä
sekä tutkia maailmaa.  Ja muuttaa sitä,” kertoo Euro RSCG:n
digitaalisen markkinoinnin asiakkuusjohtaja Hanna Forsström.

Sosiaalinen media on tämän päivän sosiaalinen liima

 

Sosiaalinen media yhdistää millenniaalit nopeasti ja pysyvästi kuin
pikaliima. Se tarjoaa heille mahdollisuuden tyydyttää ihmisen
perustarpeisiin kuuluvat sosiaaliset ja seurustelun tarpeet.

”Suurin osa vastaajista kertoi sosiaalisen median olevan heille yksi
tärkeimmistä yhteydenpidon kanavista”, kertoo Forsström. ”Se on helppo
ja nopea tapa sekä ylläpitää että kehittää ystävyyssuhteita.”

Tärkeimmäksi seikaksi vastaajat eivät kuitenkaan kokeneet uusien
ihmisten tapaamista jännittävissä SoMe verkostoissa, vaan yhteydenpidon
ystävien ja perheen kanssa.

Länsimaalaiset millenniaalit mieltävät itsensä iSukupolveksi

 

Etenkin länsimaissa millenniaalit kokevat, että se mikä erottaa
heidät täysin muista sukupolvista on ylivoimainen digitaalisuus. Sen
sijaan idän suunnalla ”globaali oleminen” nostetaan jopa ”digitaalista
olemista” tärkeämmäksi asiaksi.

”Sosiaalinen media myös peilaa ja lisää sananvapautta. Esimerkiksi
Kiinassa pääsy internetiin tai internetin kaikille sivustoille ei
vieläkään ole itsestäänselvyys. Tämän vuoksi siellä ehkä arvostetaan
omaa globaalia näkymistä sekä muun maailman näkemistä enemmän kuin
varsinaista digitaalisuutta tai teknologiaa”, pohtii Forsström.

Ikäluokkia yhdistäviksi asioiksi millenniaalit kokivat sen, etteivät
he juurikaan pitäneet itseään muita ”vihreämpinä” (5% vihreämpiä) tai
yhdistyneempinä (4% yhdistyneempiä).

Sosiaalinen media on muutoksen työkalu

 

Sosiaalinen media tarjoaa alustan kommunikoinnille sekä yhteiselle
toiminnalle. SoMea käytetään mielenilmauksiin siirtolaisten oikeuksien
puolesta tai mielenosoituksiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
Nuoret käyttävät sosiaalisen median voimaa maailman muuttamiseksi ja
muutoksen aikaansaamiseksi.

”Tämä näkyi selvästi myös Iranin presidentinvaaleissa vuonna 2009,
jolloin vihreä vallankumousliike perusti Twitter- ryhmän sananvapauden
rajoittamista vastaan”, kertoo Forsström.

Millenniaalit olivat lähes yksimielisiä (92%) siitä, että maailman
täytyy muuttua. Jopa kahdeksan kymmenestä vastaajasta (82%) myös uskoo,
että heidän sukupolvellaan on aidosti voimaa muutoksen aikaansaamiseksi.
Mutta mikä tämä maailmaa muuttava voima sitten mahtaa olla? 61%
vastaajista koki sen olevan ”the power of youth”, nuoruuden voima.

Millenniaalit ovat Mycasting specialisteja

 

Millenniaalit luovat uutisia, nostavat esiin keskustelunaiheita sekä
lähettävät tarinoita intuitiivisesti ja orgaanisesti. Heillä ei ole omaa
uskottavaa ja kaikkitietävää Arvi Lindiään, eivätkä he luota
tavanomaisiin asiantuntijoihin. Millenniaalit ovat aktiivisia luojia ja
osallistujia, eivät passiivisia vastaanottajia.

”Aika, jolloin koko perhe kokoontui yhdessä tv-uutisten ääreen, on
väistämättä ohitse. SoMe yksinkertaisesti ajoi tuon ajan ohi. Nyt
ihmiset naputtavat koneillaan heidän omissa universumeissaan
lähettääkseen ja vaihtaakseen muiden kanssa ajatuksia, uutisia ja
mielipiteitä”, summaa Euro RSCG:n digitaalisen markkinoinnin
asiakkuusjohtaja Hanna Forsström.