Pia Maria Halttunen on aloittanut toimitusjohtajana ja partnerina Inspiratio Oy:ssä. Pirkko Jokinen on aloittanut hallituksen puheenjohtajana ja partnerina. Inspiratio Oy on Suomen ensimmäinen strategiseen sisältömarkkinointiin keskittyvässä yritys. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan asiakkaan sitouttamiseksi tuotettavan sisällön luomista ja jakamista tavoitteena myynnin kasvattaminen.