Sähköistä kirjaa oli lukenut 15 prosenttia kävijöistä, mutta oma lukulaite oli vain kahdella
prosentilla.  59 % kyselyyn vastanneista ei vuoden sisällä aio hankkia
omaa lukulaitetta.  30 % ei uskonut lukulaitteen
vaikuttavan painettujen kirjojen lukemiseen.