Suomalaisten markkinointiviestintäpäättäjien sosiaalisten medioiden käyttökokemuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti suosituin sosiaalinen verkostopalvelu on Facebook, jota käyttää neljä viidestä markkinointipäättäjästä.

Sosiaalisten medioiden käyttöä kampanjavälineenä kiihdyttävät selkeä halu seurata asiakkaiden tai muiden sidosryhmien mielipiteitä ja asenteita (73 %) sekä halu käydä heidän kanssaan vuoropuhelua (70 %). Toisaalta osaamisen (94 %) ja tiedon (90 %) puute jarruttaa sosiaalisten medioiden käyttöä yrityksissä.

Kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita selvitettiin 12.-20.10.2010. Siihen vastasi 237 yksityisen sektorin ja julkishallinnon markkinointiviestintäpalvelujen päättäjää.

”Tulokset osoittavat, että markkinoijat hakevat entistä enemmän kustannustehokkaita, kohdennettavia ja nopeita ratkaisuja käydä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Perinteisesti markkinoijat ovat käyttäneet budjetistaan valtaosan perinteiseen mediamainontaan, mutta tulosten mukaan panokset saattavat jakautua toisin lähivuosina. Selkeimmäksi sosiaalisten verkostopalvelujen hyödyksi nousee vuoropuhelu, mutta yritykset empivät vielä kampanjointia tieto- ja osaamisvajeen takia. Valmiita konsepteja on kyllä saatavilla jo markkinoilta, mutta ylläpidon ja seurannan työläys askarruttaa päättäjiä”, tulkitsee Viisikko-Communica VCA Oy:n tutkimusjohtaja, viestintäkonsultti Marko Karttunen.

Vastaajilta kysyttiin myös, miten he uskovat yrityksen kykyyn lisätä asiantuntijuutta tai myyntiään sosiaalisen median avulla. Melkein neljä viidestä (77 %) päättäjästä uskoo kasvattavansa asiantuntijuutta ja yhdeksän kymmenestä (89 %) uskoo kasvattavansa myyntiä sosiaalisen median avulla.

”Tehokkain hyöty sosiaalisista medioista saadaan, kun ne valjastetaan osaksi muita markkinointiviestinnän eri keinoja. Perinteisen median jalkautus ja sen erinomaiset tulokset leviävät hyvin helposti sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi sisällöntuottajat seuraavat printtimediaa tarkasti ja sähköiset uutiskanavat, bloggaajat ja verkkoyhteisön keskustelijat luovat sisältöä printtimediasta”, Karttunen lisää.

Mittaamisessa laatu on tärkeämpää kuin määrä

Päättäjiltä kysyttiin myös, miten tehokkaina annettuja mittareita hän pitää sosiaalisten medioiden tehon mittaamisessa. Tulokset osoittavat, että mittaamisessa laatu on nousemassa tärkeämmäksi kriteeriksi määrän ohitse.

Ykköskriteeriksi päättäjät nostivat kyllä kävijäliikenteen (79 %), mutta toiseksi tärkeimmäksi tuli keskustelun määrä ja laatu (76 %). Tätä seurasivat sitten seuraavassa järjestyksessä latausmäärät (74 %), tykkääjien tai seuraajien määrä (68 %), investoinnin takaisinmaksu (65 %) ja liidien määrä (58 %).

”Maassamme kysytään seuraavan vuoden aikana entistä enemmän sosiaalisten medioiden mittaamispalveluja. Syynä ovat erityisesti asiakkaidentunnistamistarpeet. Asiakkaiden käyttökokemuksia, arvoja ja toiveita voidaan tehokkaasti selvittää sisältöanalyysien avulla. Helpottavaa on se, että tarjolla on useita mittareita ja työkaluja mittaamista varten”, Karttunen jatkaa.