Katja Espo (39) on nimitetty Viestintätoimisto Pohjoisrannan johtavaksi konsultiksi, konsulttitiimin vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi. Aiemmin Espo on työskennellyt Pohjoisrannassa viestintäkonsulttina.