Ylen hallintoneuvosto päätti kokouksessaan eilen, että jatkossa hallintoneuvoston tehtävänä on muun
muassa arvioida Ylen uusia palveluita. Taustalla on EU-komission
tiedonanto, jonka keskeinen viesti on, että uudet ja merkittävät
palvelut tulee arvioida ennakolta. Tiedonannon mukaisesti uusien
palveluiden ennakkoarviointi voidaan antaa elimelle, joka on riippumaton
yleisradioyhtiön johdosta.

– EU-kehityksen valossa on tarve kehittää
uusien palveluiden arviointia. On tarkoituksenmukaista, että asiassa
ryhdytään toimiin oma-aloitteisesti ja mahdollisimman nopeasti.
Hallintoneuvosto tulee määrittelemään tulevaisuudessa selkeämmin, mikä
kuuluu julkiseen palveluun, mikä ei. Hallintoneuvostossa on oltu
yksimielisiä, että hallintoneuvoston asemaa pitää vahvistaa ja
arviointitehtävä pitää ottaa hallintoneuvostolle, puheenjohtaja Kimmo Sasi sanoo.

Ennakkoarviointia sovellettaisiin uusiin merkittäviin
palvelukokonaisuuksiin, ennakkoarvioinnin kohteena eivät voi olla
esimerkiksi uudet alkavat ohjelmat. Arviointitarvetta harkitaan
vertaamalla alkavaksi suunniteltua palvelua nykypalveluihin, palvelun
kustannusta ja pysyvyyttä. Arvioinnissa ei ole kyse yleisradiotoiminnan
jälkikäteisestä valvonnasta. Arvioinnin aloittamisesta päättää
hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa julkisen
palvelun toteutumista ja tarvittaessa hallintoneuvosto ratkaisee
oma-aloitteisesti ennakkoarvion tarpeen. Ulkopuolinen taho voi myös
saattaa merkittävien uusien palveluiden ennakkoarvioinnin
tarpeellisuuden hallintoneuvoston ratkaistavaksi.

Hallintoneuvosto kuulee asiantuntijoita palvelun luonteesta ja
arvosta julkisena palveluna ja ratkaisee asian markkina-analyysin
jälkeen. Hallintoneuvoston ratkaisun tulee olla julkinen, perusteltu,
päätös. Hallintoneuvosto voi valmistella ja suorittaa
arviointimenettelyn keskuudestaan nimeämässään työvaliokunnassa.