Maakuntaradiot on rakennettu kuluneen 30 vuoden aikana kattaviksi koko Suomeen. Yleisradion uusin suunnitelma lopettaa omat lähetykset kymmeneltä paikkakunnalta on maakuntaradioiden historian rajuin. Käytännössä leikkauksien toteuttaminen johtaa vääjäämättä myös henkilöstön vähentämiseen.

Voimakkaimmin maakuntaradion supistamista vastustavat Ylen Lapin Radion työntekijät.

Lapin Radio on Suomen kuunnelluin radioasema. Omat uutiset ovat
keskeinen osa Lapin Radion ohjelmatoimintaa. Lapin Radion lähetykset tavoittavat
viikoittain 80 prosenttia toiminta-alueen väestöstä.

Lapin radion toimittajat sanovat, että menestys on tulosta
pitkästä, sitkeästä työstä, jonka keskeisenä ajatuksena on ollut
ihmislähtöisyys. Lapin Radio on halunnut aina olla lähellä maakunnan
ihmisiä ja tarjonnut heille kanavan välittää niin tärkeitä asioita kuin
tunteitaankin. Tuloksena on ollut ennen kokematon yleisösuhde
suomalaisessa radiotoiminnassa: Ihmiset ovat tärkeitä Lapin Radiolle ja
radio on tärkeä Lapin ihmisille. Jos Lapin Radio menettää omat
uutisensa, se ei voi olla vaikuttamatta myös muun ohjelmiston
kuunteluun.

Lapin Radion merkkituotteisiin kuuluvat Lapin Uutiset
ja lauantaisin lähetettävä Toivekonsertti.  Ylen aluejohdon perjantaina
1.10.2010 esittelemä luonnos lopettaa molemmat tuotteet.
Suunnitelmaluonnoksen mukaan ensi vuoden alusta lähtien Lapin Uutiset
korvattaisiin radiossa Pohjois-Suomen Uutisilla, jotka lähetettäisiin
Oulusta ja joiden sisällön tuottaisivat neljä Ylen Pohjois-Suomen
maakuntaradiota: Oulu Radio, Kainuun Radio, Radio Perämeri ja Lapin
Radio. Uutislähetysten pituuksia luonnos ei muuttaisi merkittävästi:
lähetyspituudet vaihtelisivat kolmesta viiteen minuuttiin.

Käytännössä
tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi iltapäiväuutisissa maakunnasta
saataisiin juttu uutislähetykseen laskennallisesti vain joka neljäs
päivä.

Television
puolella Ylessä on kokemusta tällaisesta ratkaisusta. Pohjois-Suomen
alueelliset TV-uutiset lähetetään Oulusta, ja niissä on neljän pohjoisen
maakuntaradion tuottamaa materiaalia. Keskeinen palaute yleisöltämme
on, että lähetykset ovat liian Oulu-keskeisiä; kukaan ei tunne
lähetyksiä omakseen, ainakaan Lapissa, Lapin radion toimittajat sanovat.

Alue, jonka pituus
pohjoisimmasta pisteestä eteläisimpään on yli 800 kilometriä, on liian
laaja minkäänlaisen yhteisöllisyyden muodostumiseksi. Pohjois-Suomi on
liian erilainen niin elinkeinollisesti, maantieteellisesti kuin
henkisestikin. Kyseessä eivät ole enää maakunnalliset tai edes
alueelliset uutiset, vaan puolivaltakunnalliset uutiset, joissa ei
toteudu ajatus asiakkaita lähellä olevista uutisista. Tämä on kuitenkin
se malli, jota Yleisradio tarjoaa luonnoksessaan maakunnallisten
uutisten uudeksi tulevaisuudeksi.

Ylen Lapin Radion työntekijät
vaativat, että Yleisradio peruu suunnitelmansa yhdistää neljän
pohjoisimman maakuntaradion uutislähetykset.Yhteisen vetoomuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat toimittajat: Hillevi
Antikainen, Sauli Antikainen, Hanna Holopainen, Maija-Liisa Juntti,
Suvi Kivelä, Matti Mykkänen, Juha Mäntykenttä, Perttu Ruokangas, Tapio
Räihä, Sirkku Savusalo, Marjukka Talvitie, Anni Tolppi, Raimo Torikka,
Jyri Tynkkynen, Ilkka Ulkuniemi.

Myös Itä-Suomessa Yleisradion hanke herättää suuttumusta. Sanomalehti Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa  on ottanut suunnitelmaan tiukan kannan.