Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n suhdannebarometri ennustaa, että myyntikatteilla mitattuna toimiala kasvaa tänä vuonna 10,2 % ja ensi vuonna 7,3 %. Kasvuodotukset ovat tasaisesti voimistuneet vuoden mittaan, sillä ensimmäisellä neljänneksellä kasvuodotukset olivat 5,6 % ja toisella neljänneksellä 6,2 %.

76 % markkinointiviestintäalan johtavien toimistojen toimitusjohtajista katsoo toimialan suhdannenäkymien lähiaikoina paranevan. Ainoastaan 2 % uskoo suhdannenäkymien heikkenevän. Palvelutoimialoittain positiivisimmat odotukset ovat designtoimistoilla. Kaikissa palvelutoimialoissa kuitenkin vähintään 74 % toimitusjohtajista ennakoi toimialan kasvua.

Markkinointiviestintäalan tulevaisuudenodotukset ovat selvästi optimistisemmat kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) elokuun barometrin mukaan. Asiakastoimialoista kuluttajakaupan sekä kuluttajapalveluiden odotukset ovat positiivisimmat. Se on näkynyt myös kasvavana printti- ja televisiomainontana. Toimistoissa on nousemassa esiin kasvuodotuksia myös julkisen ja kolmannen sektorin toimenpiteissä.

Positiivinen kiire kuvaa toimialaa

”MTL:n jäsentoimistot ovat kertoneet positiivisesta kiireestä keväästä lähtien ja uusia rekrytointeja on käynnistetty maltillisesti”, taustoittaa tuloksia Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen.

”Markkinointiviestintäala laskeutui taantumaan muita toimialoja aiemmin ja vastaavasti nousukausi näkyy markkinointiviestinnän kentässä teollisuutta ja palveluita nopeammin. Markkinointiviestintätoimistojen asiantuntijapalveluiden luonteen vuoksi töiden käynnistämiseen tarvittava aika on huomattavasti montaa muuta toimialaa nopeampi ja jo kevään aikana on pystytty käynnistämään strategisen suunnittelun osa-alueita, joiden tuloksia nyt työstetään kampanjoiksi ja muiksi toimenpiteiksi.”

Myynnin kasvuun uskotaan, henkilöstömäärän nousuodotukset pienessä laskussa

72% toimitusjohtajista ennakoi oman yrityksen myynnin kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

”Keväästä lähtien alalla on maltillisesti käynnistetty uusien työntekijöiden haku. Henkilöstömäärän kasvua odottaa 44 % vastaajista, joskin kasvuodotukset ovat edellisestä mittauksesta hieman laskeneet. Ilmeisestikin keskeisimmät uusrekrytoinnit on saatu tehdyksi. Hakujen perustella etenkin kokeneita projekti- ja asiakkuusjohtajia sekä -päälliköitä on etsitty, samoin digitaalisen puolen osaajia”, tiivistää Mehtäläinen markkinointiviestinnän kentän tilannetta.

”Barometrin mukaan 62 % katsoo henkilöstön työmäärän olevan kohdallaan. Joskin nopeiden toimeksiantojen kasvanut määrä on luonut samaan aikaan työkuormituspiikkejä. Tämä heijastuu pienenä tuntihintojen nousuodotuksena. 19 % toimitusjohtajista odottaa jonkinasteista tuntihintojen nousua”, selventää Mehtäläinen.

Digitaalisuuden rinnalla nousussa jakelutie- ja myymälämarkkinointi

Palvelulajeittain tarkasteltuna kasvuodotuksissa korkealla ovat digistrategiat, sosiaalisten medioiden kampanjasuunnittelu ja tuotanto, hakusanamarkkinointi- ja optimointi sekä internet-mainonnan suunnittelu ja ostaminen. Muista palvelulajeista jakelutie- ja myymälämarkkinointi ovat vahvimmassa kasvussa.

”Digitaalisuus korostuu tällä hetkellä etenkin käytännön tekemisenä. Barometri nostaa esiin myös kasvavat panostukset ulkoiseen viestintään, bränditutkimuksiin ja mediastrategioihin”, arvioi Mehtäläinen. ”Myös pakkaussuunnittelu, muotoilu ja design ovat nousussa, todennäköisesti osana loppukevään ja alkusyksyn markkinointiviestinnän stratategiatöiden brändien uudistumisen ulkoisina tunnusmerkkeinä.”

Vahva ennustusvoima

”MTL-barometri on kyselyn kattavuuden johdosta pystynyt ennustamaan hyvin toimialan suunnan. Toimistojen kommentit tukevat barometrin ennustavuutta. Saamieni toimistopalautteiden mukaan vuoden 2008 alussa, kun barometri oli näyttänyt nousuvauhdin hiljentyvän, ensimmäiset toimistot alkoivat ottaa vakavasti mahdollisen lamaan laskeutumisen ja käynnistivät sopeutustoimet. Silti taantuman voimakkuus oli kaikille yllätys ja etenkin loppukesä ja alkusyksy 2009 olivat toimialalla vaikeita”, pohtii Mehtäläinen.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä. Tutkimus toteutetaan neljännesvuosittain. Kolmannen vuosineljänneksen kysely lähetettiin Suomen 475 suurimmalla markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan. MTL-Barometrin tekee MTL:n toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories Oy.