Alma Mediaan kuuluvan Pohjois-Suomen Media Oy:n elokuussa käynnistämät ja koko
Pohjois-Suomen Median henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat
päättyneet.

Neuvottelut koskivat Pohjois-Suomen Median toimintojen suunniteltua
uudelleenjärjestämistä ja tehostamista. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on
parantaa yrityksen ja sen tuotteiden kilpailukykyä.

Yt-neuvottelujen tuloksena Pohjois-Suomen Media vähentää henkilöstönsä määrää
25,5 henkilötyövuodella. Neuvottelujen käynnistyessä arvioitiin, että
henkilökunnan määrä saattaa vähentyä enimmillään 27 henkilötyövuodella.
Vähennykset koskevat kaikkiaan 27 henkilöä. Heistä 11 irtisanottiin, 10 henkilön
kanssa tehtiin sopimus työsuhteen päättämisestä, viiden henkilön kanssa tehtiin
eläkeratkaisu ja yksi henkilö irtisanoutui itse.

Lisäksi kaksi määräaikaista
työsuhdetta päättyi.

Pohjois-Suomen Media Oy on Alma Median Pohjois-Suomessa ilmestyvien maakunta-,
paikallis- ja kaupunkilehtien kustannusyhtiö. Vuonna 2009 Pohjois-Suomen Media
Oy työllisti noin 230 henkilöä. Yhtiössä on meneillään hanke, jossa kolmelle
maakuntalehdelle (Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat) muodostetaan
yhteistoimitus sekä kullekin lehdelle oma paikallistoimitus. Hankkeen
tavoitteena on yhteisvoimin parantaa kunkin lehden journalistista
uusiutumiskykyä, laatua ja palvelua sekä lukijoille että mainostajille.