Kyselyyn vastanneista puolet ilmoittaa (49 %), että  toimittajista suurin osa kuuluu vasemmistolaisiin. Oikeistolaisiin heidät asemoi tasan kolmannes vastaajista. Ei kumpaankaan ryhmään kuuluviksi arvioi 17 prosenttia vastaajista.

Mediaviikon kyselyssä pyydettiin arvioimaan, mitä puoluetta vastaaja arvelee Yleisradion toimittajien enemmistön äänestävän. Peräti 62 prosenttia vastaajista luokittelee Ylen toimittajat demareiksi. Kokoomuslaisten osuus on 13, vihreiden kuusi, keskustan kuusi, vasemmistoliiton neljä. Kristilliset ja ruotslaiset saavat nollan. Nukkuvien puolueeseen yleläisistä arvellaan kuuluvan seitsemän prosenttia.

Vastaavasti HS:n toimittajien enemmistön arvellaan äänestäneen eniten myös demareita, 37 prosenttia. Kokoomus saa 28, vihreät 22, keskusta neljä, perussuomalaiset yksi, kristilliset yksi ja vasemmistoliitto yksi prosenttia. Ruotsalaisia äänestäneitä ei oleteta Hesarissa olevan.

Kun lukijoilta kysyttiin, mitä puoluetta ylipäätään suomalaisten toimittajien enemmistön arvellaan äänestävän, saatiin tässäkin demareille ykköspaikka. Lähes puolet (48 %) sanoo, että toimittajat ovat demareita. Kokoomuslaisia veikataan olevan viidennes (21). Vihreitä 12 ja keskustalaisia viisi. Vasemmistoliittolaisina heitä pitää vain kaksi prosenttia vastaajista.

Kyselyssä tiedusteltiin, millainen vaikutus toimittajan poliittisella kannalla on hänen laatimansa uutisen sisältöön. Vaikutuksen arvellaan olevan suuri 29 prosentin mielestä ja kohtalainen 35:n ja vähäinen 26 prosentin arvion mukaan. Vaikutuksettomana pitään vain kahdeksan prosenttia vastaajista

Kysely tehtiin Mediaviikon kautta 27.9.-7.10.2010

Paavo Vasalan kommentti: Tulos vahvistaa demarihegemonian, ja todistaa, että puoluekanta vaikuttaa sisältöön

Mediaviikon kyselyn tulokset eivät yllätä. Kansa on aina käsittänyt, että toimittajat ovat kallellaan vasemmalle, enemmän kuin kansa. Näin tämäkin kysely osoittaa.

Sekään ei tule yllätyksenä, että toimittajat luokitellaan valtaosaltaan demareiksi. Jopa puolet vastaajista arvelee, että kaikista suomalaisista toimittajista on enemmistö demareita. Yleisradiota pidetään suorastaan demarilinnakkeena (62 prosenttia). Hesarissa demareita arvellaan olevan eniten, mutta ei läheskään siinä määrin kuin Yleisradiossa.

Itse asiassa yllättävää on tavallaan, että vihreiden osuus Yleisradiossa arvoidaan erittäin pieneksi. Hesaria pidetään monin verroin vihreämpänä.

Keskustalaisia toimittajia ei juurikaan Suomessa arvella olevan. Hesarissa ja Yleisradiossa vain muutamien luullaan kuuluvan näihin puolueisiin, joiden toimittajat takavuosina suorastaan kahmivat poliittisia toimittajamandaatteja. Kepulaista toimittajaa pidetään katoavana luonnonvarana.

Myöskään vasemmistolaisia ei nähdä toimittajakunnassa toimivan. Tämä on hieman kummallista, koska vasemmistolaisesti ajattelevia toimittajia on ollut runsaasti eri toimituksissa. Lieköhän tämäkin ryhmä liuennut iäisyyteen taistolaisten kadottua maailmankartalta muutoinkin.

Selvitys kuitenkin vahvistaa sen tosiasian, että ainakin lukijat uskovat toimittajan poliittisen kannan vaikuttavan uutisen sisältöön. Mihinkä koira karvoistaan pääsisi? Toisin kuin Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen uskottelee, vain kahdeksan prosenttia vastaajista pitää toimittajia niin neutraaleina ammattilaisina, että he voisivat kirjoittaa täysin riippumattomasti. Toimittaja värittää juttuaan maailmankuvansa perusteella, tämä selvitys osoittaa. Jos näin ei tapahtuisi, toimittaja ei kyllä mielestäni olisi kykenevä ammattiinsa. Toimittajalla minun mielestäni pitää olla omia ajatuksia.

Evan johtaja Matti Apunen haluaa, että Journalistiliitto selvittää toimittajien puoluekannan. Tämän selvityksen valossa se on turhaa. Lukijat jo tietävät, että toimittajat ovat vasemmalle suuntautuvia ja kirjoittajat ja julkaisevat juttujaan oman poliittisen maailmankatsomuksensa mukaisesti.

Lue kyselyn tulokset Matti Apusen ehdotukseen toimittajien puoluekannan selvittämisestä.

Tietoja kyselyn teosta

Kysely tehtiin web-pohjaisella Zoomerang-ohjelmistolla. Kyselyyn vastasi 275 henkilöä. Kommentteja esitti 164 henkilöä. Kyselylomakkeen linkin oli avannut 424 henkilöä. Kyselyn oli osittain täyttänyt 59 henkilöä.

Kyselylomake oheisena:

Mediaviikon kysely toimittajien puoluekannoista (1)

Created: September 27 2010, 1:56 AM
Last Modified: October 07 2010, 7:07 AM

Page 1 – Question 1 – Choice – One Answer (Bullets)    [Mandatory]
Mikä on työnkuvanne?

    –    Journalistinen työ
    –    Mainonta ja markkinointi
    –    Tiedotus
    –    Muu

Page 2 – Question 2 – Choice – One Answer (Bullets)    [Mandatory]
Mitä puoluetta itse äänestit edellisissä vaaleissa?

    –    Kokoomus
    –    Keskusta
    –    SDP
    –    Vihreät
    –    RKP
    –    Kristilliset
    –    Vasemmistoliitto
    –    Perussuomalaiset
    –    Muut
    –    Ei mitään

Page 3 – Question 3 – Choice – One Answer (Bullets)    
Arvioi, mitä puoluetta arvelet suomalaisten journalistien enemmistön äänestävän.

    –    Kokoomus
    –    Keskusta
    –    SDP
    –    Vihreät
    –    RKP
    –    Kristilliset
    –    Vasemmistoliitto
    –    Perussuomalaiset
    –    Muut
    –    Ei mitään

Page 4 – Question 4 – Choice – One Answer (Bullets)    [Mandatory]
Arvioi, kumpaan poliittiseen ryhmään suomalaisten journalistien enemmistö mielestäsi kuuluu?

    –    Oikeistolaisiin
    –    Vasemmistolaisiin
    –    Ei kumpaankaan

Page 5 – Question 5 – Choice – One Answer (Bullets)    [Mandatory]
Arvioi, mitä puoluetta arvelet Helsingin Sanomien toimittajien enemmistön äänestävän?

    –    Kokoomus
    –    Keskusta
    –    SDP
    –    Vihreät
    –    RKP
    –    Kristilliset
    –    Vasemmistoliitto
    –    Perussuomalaiset
    –    Muut
    –    Ei mitään

Page 6 – Question 6 – Choice – One Answer (Bullets)    [Mandatory]
Arvioi, mitä puoluetta arvelet Yleisradion toimittajien enemmistön  äänestävän.

    –    Kokoomus
    –    Keskusta
    –    SDP
    –    Vihreät
    –    RKP
    –    Kristilliset
    –    Vasemmistoliitto
    –    Perussuomalaiset
    –    Muut
    –    Ei mitään

Page 7 – Question 7 – Choice – One Answer (Bullets)    [Mandatory]
Millainen vaikutus toimittajan poliittisella kannalla on hänen laatimansa uutisen sisältöön?

    –    Suuri vaikutus
    –    Kohtalainen vaikutus
    –    Vähäinen vaikutus
    –    Ei vaikutusta
    –    En osaa sanoa

Page 8 – Question 8 – Choice – One Answer (Bullets)    [Mandatory]
Pitäisikö journalistien poliittinen kanta ilmoittaa julkisesti lukijoille, katsojille tai kuulijoille kuten EVA:n johtaja Matti Apunen ehdottaa?

    –    Kyllä
    –    Ei
    –    En osaa sanoa

Page 9 – Question 9 – Open Ended – Comments Box    
Kommentoi, mitä mieltä olet toimittajien puoluekannan julkistamisesta tai toimittajien poliittisen kannan vaikutuksesta mediasisältöön.

Thank You Page
Kiitos vastauksestasi.
Julkistamme tuloksen Mediaviikko.fi julkaisussa.