Irtisanomisiin ei ollut lain mukaista asiallista ja painavaa syytä,
vaan toimittajat irtisanottiin ikänsä perusteella syrjivin tai
tasapuolisuutta muuten loukkaavin perustein, todetaan Journalistiliiton julkaisemassa uutisessa.

Oikeus velvoitti
työnantajan korvaamaan kullekin kantajalle 12 kuukauden palkkaa
vastaavan määrän ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5 000 euroa.
Lisäksi Esan Kirjapaino sai maksettavaksi kantajien oikeudenkäyntikulut.
Yhteensä maksettavaa kertyi noin 300 000 euroa.

Oikeuden mukaan
työvoiman vähentämiseen oli olemassa tuotannolliset syyt. Kuitenkin
oikeus katsoi, että kantajat olivat valikoituneet samassa asemassa
olevien toimittajien joukosta irtisanottaviksi ikänsä perusteella.
Irtisanottavien osaamista ja ammattiataitoa ei ollut selvitetty.

Yhdenvertaisen
kohtelun vastainen irtisanominen on työsopimuslain
irtisanomisperusteita koskevan yleissäännöksen vastainen. Syrjivin
perustein suoritettu irtisanominen ei täytä lainkohdassa edellytettyä
asiallisuuden ja painavuuden vaatimusta.

Tuomitun korvauksen
määrää on korottanut erityisesti työsuhteen pitkä kesto. Oikeus katsoi
tämän lisänneen työnantajan menettelyn loukkaavuutta ja se, että
kantajat olivat lähellä eläkeikää.