URHOtv Oy:lle myönnettiin toimilupa urheilutelevisiolle kanavanippuun B, joka näkyy koko maassa. Tähän saakka kaapeliverkossa ja netissä välitetty URHOtv siirtyy päätöksen myötä vakituisesti antenniverkkoon. Kanavan näkyvyysalueesta tulee maksullisista kanavista kattavin.

MTV Oy:lle myönnettiin toimilupa C-nippuun maksullisen CANAL+ Sport2:n lähettämiseen. Päätös mahdollistaa sen, että kanava näkyy jatkossakin nykyisessä laajuudessaan.

E-nippuun myönnettiin kaksi lupaa, joiden saajat ovat SBS Finland Oy ja Sanoma Television Oy.

SBS:n The Voice TV on musiikkiviihteeseen keskittyvä ilmaiskanava. Sanoma Television aloittaa uuden maksullisen teemakanavan nimeltä Nelonen Maailma.

Samalla muutettiin Family Channel Oy:n SuomiTV:n toimilupaa niin, että kanava alkaa näkyä koko maassa. Muutos johtuu siitä, että SuomiTV siirtyy kanavanipusta E kanavanippuun A. Nykyiseen lähetysten vastaanottoon siirrolla ei ole vaikutusta.

 

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIO-
TOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA

HAKIJAT
Discovery Communications Europe Limited
Eurosport S.A.
Family Channel Oy
Fiamax Oy
MTV Oy
MTV Networks Europe
National Geographic Channel Europe Limited
Nickelodeon International Limited
Nonstop Television AB
Sanoma Television Oy
SBS Finland Oy
The Walt Disney Company Limited
Travel Channel International Limited
Tuotantoyhtiö Elämä kanavalla
Turner Broadcasting System Europe Limited
URHOtv Oy

PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT
Toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseksi digitaalisissa televisioverkoissa kanavanipuissa B, C ja E.

Hakemukset

Discovery Communications Europe Limited
Discovery Communications Europe Limited (Discovery) hakee ohjelmistolupia maksullisille televisiokanaville kanavanippuun C tai E seuraavasti:
1) Discovery hakee ohjelmistolupaa naisille suunnatulle TLC-Finland –kanavalle. TLC Finland  korvaisi myös nykyisin kaapeli-, IPTV- ja satelliitiverkoissa esitettävän Discovery Travel & Living – kanavan. TLC Finland olisi niin sanottu mini-pay –tuote, jonka kuluttaja voisi hankkia huomattavasti vallitsevaa maksutelevision hintatasoa edullisemmin.
2) Discovery hakee ohjelmistolupaa nykyisin kaapeli- ja IPTV-verkon sekä satelliitin kautta vastaanotettavissa olevalle luonto-ohjelmiin keskittyneelle Animal Planet –maksutelevisiokanavalle.
3)  Discovery hakee ohjelmistolupaa Discovery World –kanavan lähettämiseen. Kanavalla nähdään mm. dokumentteja ihmisen esi- ja muinaishistoriasta sekä viihteellisiä tutkimusmatkailu- ja seikkailudokumentteja.
Discovery Communications Europe Limited –yhtiön omistavat Discovery Communications Ltd.,
LLC ja Discovery Productions, Inc, Delaware Corporation. Konsernin emoyhtiö on Discovery Communications, Inc. Hakijalle on aiemmin myönnetty toimilupa E–kanavanippuun  Discovery Channel –kanavalle ja Animal Planet HD –kanavalle kanavanippuun HD1 tai HD2.

Eurosport S.A
Eurosport S.A. hakee ohjelmistolupaa kanavalle Eurosport 2 SD kanavanippuun C tai E. Kanava on tällä hetkellä vastaanotettavissa useiden IPTV- ja kaapelioperaattoreiden verkoissa.  Eurosport 2 on urheilukanava, jossa näkyy suurten joukkuelajien lisäksi extreme-lajeja. Kanava on maksullinen.
Eurosport S.A.-yhtiön omistaa ranskalainen listattu yhtiö TF1 SA. Eurosport SA:lla on voimassa oleva toimilupa kanavanipussa E (Eurosport).

Family Channel Oy
Family Channel Oy hakee kolmea ohjelmistolupaa maksullisille televisiokanaville seuraavasti:
1) Family Channel Oy hakee ohjelmistolupaa Suomi PERHESARJA–kanavalle kanavanippuun E. Kanavalla lähetettäisiin yksinomaan koko perheelle sopivia sarjoja maksutelevisiopalveluna.
2) Family Channel Oy hakee ohjelmistolupaa Suomi KULTA–kanavalle ensisijaisesti kanavanippuun B. Suomalaisille tarkoitettu maksullinen kanava koostuisi mm. ympäristöä, luontoa, säätä, liikennettä sekä ihmisen ja luonnon suhdetta käsittelevistä ohjelmista.
3) Family Channel Oy hakee ohjelmistolupaa maksulliselle kanavalle Suomi PERHELEFFA kana-
vanippuun E. Kanavalla lähetettäisiin perhe-elokuvia, jotka hakija valitsisi suomalaisesta ja kansainvälisestä maksullisesta elokuvatarjonnasta.
Family Channel Oy:lle on myönnetty toimilupa ohjelmiston (SuomiTV) välittämiseen kanavanipussa E. Toimiluvanhaltija on jättänyt toimiluvan muutoshakemuksen siirtymisestä kanavanipusta E kanavanippuun A. Hakijalle on myös myönnetty ohjelmistolupa teräväpiirto-ohjelmiston lähettämiseen kanavanipussa HD 1 tai HD 2.  Suurimman osuuden Family Channel Oy:n osakkeista omistaa Ontario Inc.

Fiamax Oy
Fiamax Oy hakee ohjelmistolupaa televisiotoiminnan harjoittamiseksi maksulliselle Digiviihdekanavalle ensisijaisesti kanavanipussa C ja toissijaisesti kanavanipuissa B tai E. Yhtiö harjoittaa televisiotoimintaa maanpäällisessä televisioverkossa Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaisen toimiluvan nojalla. Digiviihde–kanavan ohjelmisto koostuu suomalaisesta, eurooppalaisesta sekä amerikkalaisesta K-18 – aikuisviihteestä.
Suurimman osuuden Fiamax Oy:n osakkeista omistavat Widowmaker Oy ja mPire Capital Oy.

MTV Networks Europe
MTV Networks Europella (MTVNE) on tällä hetkellä kaksi ohjelmistolupaa digitaalisessa maanpäällisessä televisioverkossa. Toimiluvan haltijalla on lupa lähettää MTV (Finland)-ohjelmistoaan kello 13.00–7.00 kanavanipussa E ja MTV HD (Finland) –ohjelmistoaan 24 tuntia vuorokaudessa
kanavanipussa HD1 tai HD2.
MTVNE hakee lähetysaikojen pidennystä maksutelevisiopalveluna välitettävään ohjelmistoon MTV (Finland) ensisijaisesti kanavanipussa E sekä toimilupaa Vh1–ohjelmiston lähettämiseen kanavanipussa E ja toissijaisesti kanavanipussa C. MTV (Finland) on musiikki- ja viihdekanava. Vh1
on musiikkikanava, jossa esitetään erityisesti 1980- ja 1990-lukujen musiikkia ja sekä lisäksi jonkin
verran myös nykyartistien musiikkia.

MTVNE ja Nickelodeon International Limited ovat lähettäneet hakemuksensa yhteisesti. Hakijan
tarkoituksena olisi, että Nickelodeon ja Vh1 jakaisivat kanavapaikkan kanavanipussa E.
MTVNE:n omistavat amerikkalaiset yhtiöt MTV Networks Europe Inc ja Viacom Networks Europe Inc, jotka molemmat ovat amerikkalaiset Viacom International Inc-yhtiön tytäryhtiöitä.

MTV Oy
MTV Oy hakee ohjelmistolupia kanavanippuihin C ja E seuraavasti:
1) MTV Oy hakee ohjelmistolupaa MTV3 AVA –kanavan lähettämiseen kanavanipussa E.  Kanava tarjoaa pääosin naisille suunnattua ohjelmaa. Kanavan toimintaa rahoitettaisiin mainonnan ja muiden ohjelmistoyhteistyötuotteiden tuloilla, jolloin kanava olisi katsojille maksuton. Kanava toimii tällä hetkellä kaapeliverkossa ja sen jakelu antenniverkossa voitaisiin hakijan mukaan aloittaa heti,
kun toimilupa on myönnetty.
2) MTV Oy hakee ohjelmistolupaa myös maksullisen Canal+ Sport2 –kanavan lähettämiseen kanavanipussa C. Kanava tarjoaa pääosin urheiluohjelmaa sisältöjen vaihdellessa linjalla live – urheilua, viihdettä, ajankohtaismakasiineja ja mieskohderyhmiä kiinnostavia life style –ohjelmia. Hakijan mukaan kotimaisen ohjelmiston osuus alkuvaiheessa olisi noin 20 prosenttia lähetystunneista ja sen
osuus tulisi pitkällä aikavälillä tästä vielä kasvamaan. Kanavaa välitetään tällä hetkellä antenniverkossa Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaisen toimiluvan nojalla.  Kanavaa on lähetetty tätä ennen C More Entertainment Finland Oy:n hallinnoimalla toimiluvalla. Kanava on maksullinen.
MTV Oy:lle on myönnetty kaksi ohjelmistolupaa kanavanipussa B, yksi ohjelmistolupa kanavanipussa E ja yksi ohjelmistolupa kanavanipussa HD1 tai HD2. Samaan mediakonserniin kuuluvalle SubTV Oy:lle on myönnetty kaksi toimilupaa kanavanippuun B sekä C More Entertainment
Finland Oy:lle kolme toimilupaa (Canal+  –kanavapaketti) kanavanippuun C.
MTV Oy:n omistaa Nordic Broadcasting Oy jonka omistaja on osakeyhtiö Bonnier AB.

National Geographic Channel Europe Limited
National Geographic Channel Europe Limited hakee ohjelmistolupaa maksullisen National Geographic SD –kanavan lähettämiseen.  Kanava sijoitettaisiin kanavanippuun E, C tai B. National Geographic SD on faktakanava, jossa painotetaan mm. tieteeseen, kulttuuriin, ja ympäristöön liitty-
viä ohjelmia. Hakijan omistajia ovat BSky Group PLC, National Geographic Society ja News Corporation.
 
Nickelodeon International Limited
Nickelodeon International Limited hakee ensisijaisesti lähetysaikojen pidennystä ohjelmistoon Nickelodeon, jota tällä hetkellä lähetetään kanavanipussa E. Toissijaisesti yhtiö hakee toimilupaa kanavanippuun C. Nickelodeon on lapsille suunnattu maksullinen kanava.
MTVNE ja Nickelodeon International Limited ovat lähettäneet hakemuksensa yhteisesti (ks. edel-lä). Hakijat pyrkivät siihen, että Nickelodeon ja Vh1 jakaisivat kanavapaikkaa kanavanipussa E.

MTVNE:n omistavat amerikkalaiset yhtiöt MTV Networks Europe Inc ja Viacom Networks Europe Inc, jotka molemmat ovat amerikkalaisen Viacom International Inc –yhtiön tytäryhtiöitä. Nickelo- deon International Ltd on Viacom International Inc:in täysin omistama tytäryhtiö.

Nonstop Television AB
Nonstop Television AB (Nonstop) hakee neljää ohjelmistolupaa maksutelevisiopalveluiden välittämiseen kanavanippuihin B, C tai E seuraavasti:
1) Nonstop hakee ohjelmistolupaa Showtime–kanavalleen. Ohjelmisto koostuu pääosin Hollywood action-elokuvista ja on erityisesti suunnattu miespuoliselle yleisölle.
2) Nonstop hakee ohjelmistolupaa 7-kanavalleen. Ohjelmisto koostuu pääosin romanttisista elokuvista ja sarjoista, ja on erityisesti suunnattu naispuoliselle yleisölle.
3) Nonstop hakee ohjelmistolupaaSilver SD–kanavalleen. Ohjelmisto koostuu hakijan mukaan independent- ja laatuelokuvista, joita ei ole tuotettu amerikkalaisissa studioissa.
4) Nonstop hakee ohjelmistolupaa Star! –kanavalleen. Ohjelmisto on viihdekanava, jossa keskitytään elokuva-, muoti- ja viihdealaan.
Hakijan kanavat lähetettäisiin salattuina maksutelevisiokanavina. Hakijan esityksen mukaan kanavat voitaisiin kuitenkin tarjota kuluttajalle merkittävästi alempaan hintaan kuin kilpailevat kanavat.
Nonstop Television AB kuuluu Millennium Media Group –konserniin. Turner Broadcasting System Europe Limited on ostanut Pohjoismaisen Millennium Media Groupin toiminnan kesällä 2010.

Sanoma Television Oy
Sanoma Television Oy (Sanoma) hakee kahta ohjelmistolupaa maksullisten televisiokanavien välit-
tämiseen kanavanippuun C tai E seuraavasti:
1) Sanoma hakee ohjelmistolupaa Nelonen Maailma –maksutelevisiokanavan lähettämiseen. Nelonen Maailma esittelisi eri maita ja kulttuureja sekä maapallon monimuotoisuutta erilaisten kohdeohjelmien ja dokumenttien kautta.
2) Sanoma hakee ohjelmistolupaa maksullisen Kino Perhe –kanavan lähettämiseen.  Kanavan ohjelmiston painopiste on kanavan kohdeyleisöä kiinnostavissa elokuvissa ja sarjoissa. Sanoma Television Oy:lle on myönnetty kaksi ohjelmistolupaa kanavanippuun B, yksi ohjelmisto-
lupa kanavanippuun E ja yksi lupa kanavanippuihin HD1 tai HD2. Lisäksi konserniin kuuluvalle Suomen Urheilutelevisio Oy:lle on myönnetty kaksi ohjelmistolupaa kanavanippuun B ja yksi ohjelmistolupa kanavanippuihin HD1 tai HD2.
Sanoma Television Oy on Sanoma Entertainment Oy:n tytäryhtiö, joka puolestaan on Sanoma Oyj:n täysin omistama konsernin sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmän emoyhtiö. Sanomakonserniin kuuluu myös Suomen Urheilutelevisio Oy.

SBS Finland Oy
SBS Finland Oy hakee The Voice TV –televisiokanavalleen ohjelmistolupaa kanavanippuun E. The Voice TV on ajankohtainen musiikkiviihdekanava, joka on vapaasti vastaanotettavissa. The Voice TV –nimistä kanavaa lähetetään tällä hetkellä kanavanipussa C hakijan tytäryhtiölle TV5 Finland
Oy:lle myönnetyn toimiluvan nojalla. Kanavalla lähetetään iltaisin parhaaseen katseluaikaan TV Viisi –nimellä sarjoista ja elokuvista koostuvaa ohjelmistoa. Muuna aikana kanavalla näkyy The Voice TV. Uuden The Voice TV:n sisällön runkona ovat hakemuksen mukaan koti- ja ulkomaiset musiikkivideot sekä niiden paketointi eri teemojen alle. Pääkohderyhmä ovat aktiiviset 18-34-vuotiaat. The Voice TV tarjoaisi hakijan mukaan myös toimitettua kotimaista sisältöä. Hakijan tarkoituksena on laajentaa sekä The Voice TV että TV Viisi omiksi, itsenäisiksi ohjelmistoikseen.
SBS Finland Oy:n omistaa SBS Belgium N.V., jonka omistavat lukuisat muut yhtiöt, jotka puolestaan ovat saksalaisen ProSiebenSat.1  –yhtiön omistuksessa.

The Walt Disney Company Limited
The Walt Disney Company Limited (Disney) hakee ohjelmistolupia maksutelevisiopalveluilleen
seuraavasti:
1) Disney hakee ohjelmistolupaa tai ohjelmistoluvan muutosta Disney Channel – kanavan lähettämiseen kanavanipussa B, C tai E siten, että nykyisen 6.00–18.00 sijasta yhtiöllä olisi lupa lähettää ohjelmistoa iltaisin kello 22:een asti. Lisäksi hakija esittää, että ohjelmiston näkyvyysalue kattaisi
myös Turun seudun. Disney Channel on mainokseton, perheille suunnattu maksullinen televisiopalvelu, jota välitetään
nykyisin kanavanipussa C. Tällä hetkellä vähintään 69 prosenttia Disney Channelin animaatioista on jälkiäänitetty suomeksi. Kaikki näytellyt ohjelmat ja loput animaatiot on tekstitetty. Disney aikoo lisätä edelleen niin sanottua lokalisoitua tarjontaa.
2) Disney hakee lisäksi ohjelmistolupaa Playhouse Disney Finland –nimiselle maksulliselle ohjelmistolleen kanavanipuissa B, C tai E. Playhouse Disney Finlandilla on tällä hetkellä 13 tunnin päivittäinen klo 6.00–19.00 ohjelmatarjonta kaapelitelevisioverkoissa.  Kanava on mainokseton, per-
heille suunnattu televisiokanava
3) Kolmanneksi Disney hakee ohjelmistolupaa kanavanippuun B, C tai E Disney XD – nimiselle maksulliselle ohjelmistolle. Disney XD on perheille suunnattu televisiopalvelu, joka tarjoaa valikoiman ohjelmia eri ikäryhmille (pääasiassa noin 4-12–vuotiaat pojat).
Hakija on Walt Disney Internation Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernin emoyhtiö on USA:han sijoittunut The Walt Disney Company.

Travel Channel International Limited
Travel Channel International Limited hakee ohjelmistolupaa matkailuaiheiselle Travel Channel- kanavalle. Kanava on dokumentti- ja lifestyle-kanava. Kanava on maksullinen. Kanavaa välitettäiiin kanavanipussa B, C tai E.

Travel Channel International Limited on rekisteröity Englannissa ja Walesissa. Osakekannan omistaa yhtiön toimitusjohtaja.

Tuotantoyhtiö Elämä kanavalla
Rekisteröimätön tuotantoyhtiö Elämä kanavalla hakee väliaikaista ohjelmistolupaa TTK- kanavalleen ensisijaisesti kanavanippuun B, ja toissijaisesti kanavanippuihin E ja C. Ohjelmisto koostuisi tosi-TV-kanavaformaatista, joka olisi vapaasti vastaanotettavissa.
Toimilupaa hakee yksityishenkilö perustettavan yhtiön lukuun.

Turner Broadcasting System Europe Limited
Turner Broadcasting System Europe Limited (Turner) hakee ohjelmistolupia maksullisille kanaville kanavanippuun B, C tai E seuraavasti:
1) Turner hakee yhdistettyä o
jelmistolupaa Cartoon Network Channel ja TCM Combo Channel – nimisille maksullisille kanaville.  Cartoon Netwrokin ohjelmisto koostuu lapsille suunnatuista piirroselokuvista ja live action-elokuvista ja Turner Classic Movies (TCM) puolestaan klsassikkoelokuvista.
2) Turner hakee ohjelmistolupaa CNN International-kanavalle.  CNN International on englanninkielinen ympärivuorokautinen maksullinen uutiskanava.
3) Turner hakee ohjelmistolupaa Turner Classic Movies-kanavalle. Turner Classic Movies (TCM) on maksullinen elokuvakanava, joka koostuu klassikkoelokuvista.
4) Turner hakee ohjelmistolupaa Boomerang-kanavalleen. Boomerang on maksutelevisiopalveluna välitettävä viihdetelevisiokanava, joka keskittyy live action-elokuviin, komediaelokuviin ja klassisiin piirroselokuviin.
5) Turner hakee ohjelmistolupaa Cartoon Network –kanavalleen. Cartoon Networkin maksullinen ohjelmisto koostuu lapsille suunnatuista piirroselokuvista ja live action-elokuvista
Hakija on osa Time Warner-konsernia ja on kesällä 2010 ostanut Pohjoismaisen Millennium Media
Groupin.

URHOtv Oy
URHOtv Oy hakee ohjelmistolupaa URHOtv-kanavalleen kanavanippuun B, C ja E. URHOtv on urheilulähetyksiin keskittyvä maksullinen kanava. Kanavaa välitetään tällä hetkellä kaapelitelevisioverkossa sekä verkkopalveluna. Hakemuksen mukaan hakijalla on tällä hetkellä
suomalaisen jääkiekon, jalkapallon, koripallon ja lentopallon korkeimman sarjatason otteluiden lähetysoikeudet maassamme ja se on maan ainoa suomalaiseen urheiluun erikoistunut televisiokanava.
URHOtv Oy:n omistaa Parsifal International AB, jonka osakekannan omistaa yksityishenkilö.

 
Urheilukanavia koskevia toimilupahakemuksia on kolme: Eurosport S.A. on hakenut toimilupaa Eurosport 2 –kanavalle, URHOtv Oy URHOtv –kanavalle sekä MTV Oy Canal+ Sport2–kanavalle.
Maanpäällisessä televisioverkossa on tällä hetkellä useita urheilukanavia: Eurosport S.A:n Euro- sport kanavanipussa E, C More Entertainment Ab:n Canal+ Sport 1 kanavanipussa C sekä Suomen Urheilutelevisio Oy:n vapaasti vastaanotettava Nelonen Sport ja sen maksullinen Nelonen Sport Pro
kanavanipussa C. Urheilulähetykset ovat elokuvatarjonnan ohella maksutelevisiopalveluiden katsojia eniten kiinnostavaa sisältöä. Tästä syystä valtioneuvosto pitää perusteltuna, että uusia ohjelmistolupia myönnetään urheiluohjelmistoa tarjoaville tahoille. Erityisen tärkeänä monipuolisuuden kannalta valtioneuvosto pitää kotimaiseen urheilutarjontaan liittyvän sisällön lisäämistä sekä niin
sanottuihin premium-palveluihin kuuluvan tarjonnan vahvistamista.

Erityisesti naisille suunnattuja ohjelmistoja tarjoaisi kaksi hakijaa: Discovery Communications Europe (TLC-Finland) ja MTV Oy kanavallaan MTV3 AVA. Naisille suunnattuja ohjelmistoa on tällä hetkellä Sanoma Television Oy:n LIV kanavanipussa B. Valtioneuvosto ei pidä perusteltuna tässä
vaiheessa myöntää uusi toimilupia naisyleisöjä palvelevalle sisällölle. Kanavien sisältö koostuu naisia kiinnostavista sarjoista, life style –ohjelmista ja muusta vastaavasta sisällöstä. Näitä ohjelmatyyppejä on kuitenkin saatavilla monipuolisesti myös tarjolla olevilla yleiskanavilla (MTV3, Nelo-
nen, SubTV ja SuomiTV). Valtioneuvosto päättää hylätä edellä mainitut hakemukset tällä perusteella.

Ohjelmistolupaa erityisesti elokuviin keskittyville ohjelmistoille hakevat Family Channel Oy (SuomiPERHELEFFA), Nonstop Television Oy (Sowtime, Silver ja 7), Turner Broadcasting System
Europe Limited (Cartoon Network/TC Combo Channel, Turner Classic Movies, Boomerang, Cartoon Network). Kanavat keskittyvät lähtökohtaisesti tietyn tyyppisiin elokuviin, esimerkiksi toiminta-, perhe- tai klassikkoelokuvat. Lisäksi ohjelmistolupaa sarjoihin, elokuviin ja muuhun viihteeseen
keskittyneelle kanavalle ovat hakeneet Family Channel Oy (SuomiPERHESARJA), Sanoma Television Oy (Kino Perhe), Nonstop Television Oy (Star!).

Tällä hetkellä merkittävässä määrin elokuvia ja sarjoja tarjoavia kanavia ovat SubTV Oy:n SubTV Leffa, C More Entertainment Oy:n Canal+ First ja Canal+ Hits ja Sanoma Television Oy:n KinoTV. Lisäksi monipuolisesti erilaisia ohjelmatyyppejä tarjoavat yleiskanavat MTV3, Nelonen,
SubTV ja SuomiTV lähettävät ohjelmistossaan runsaasti sarjoja ja elokuvia. Maanpäällisen televisioverkon sarja- ja elokuvatarjonta on varsin vahvaa ja monipuolista. Tästä syystä valtioneuvosto ei pidä perusteltuna ohjelmistolupien myöntämistä näiden sisältöjen välittämiseen ja hylkää edellä
mainitut hakemukset.

Turner Broadcasting System Europe Limited on hakenut toimilupaa kansainvälisen CNN– uutiskanavan välittämiseen. CNN –kanavan kaltaista uutiskanavaa maanpäällisen televisioverkon tarjontaan ei sisälly. Valtioneuvosto katsoo kuitenkin, että tarjonnan monipuolisuuden kannalta ha-
kijoista etusijalle on asetettava muu kuin ulkomainen, pääosin kansainvälisiin uutisiin ja ajankoh- taisohjelmiin keskittyvä kanava, ja hylkää hakemuksen.

Fiamax Oy on hakenut ohjelmistolupaa aikuisviihdettä esittävälle kanavalle. Aikuisviihdettä lähetetään nykyisellään antenniverkossa yöaikaan eri toimijoiden kanavilla. Valtioneuvosto ei pidä perusteltuna myöntää omaa ohjelmistolupaa ohjelmistolle, jonka kohderyhmä on varsin suppea ja jonka
sisältö ei lähtökohtaisesti ole soveltuvaa alle 18-vuotiaille, ja hylkää hakemuksen.

Lapsille suunnattua ohjelmistoa tarjoava The Walt Disney Company Limited on hakenut nykyisen Disney Channel –kanavansa toimiluvan laajennusta siten, että sitä voitaisiin lähettää 12 tunnin sijasta 16 tunnin ajan vuorokaudessa. Lisäksi yhtiö on hakenut kahta toimilupaa lapsille suunnatuille kanavilleen Playhouse Disney ja Disney XD. Hakijoista Nickelodeon International Limited on vastaa-
vasti hakenut lapsille suunnatun ohjelmiston Nickelodeon lähetysajan pidentämistä. Televisiotarjonnassa lapsille suunnattuja ohjelmistoja tarjoavat tällä hetkellä Disney Channelin ja Nickelodeonin lisäksi SubTV Oy SubTV Juniori –kanavallaan, jota lähetetään kanavanipussa B. Valtioneuvos-
to hylkää hakemukset katsoen, että tarjonnan monipuolisuuden kannalta haetuista ohjelmistoista etusijalle tässä vaiheessa tulee asettaa muu kuin ulkomainen, pääosin kansainväliseen lastenohjel-
matarjontaan keskittyvä kanava.

Musiikkikanava MTV Nordicia tarjoava MTV Networks Europe on hakenut nykyisen toimilupansa laajennusta siten, että se saisi lähettää ohjelmistoja 24 tuntia vuorokaudessa. Voimassa olevan toimiluvan mukaan kanavan ohjelmistoja voidaan lähettää 18 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi hakija hakee uutta toimilupaa musiikkikanava Vh1-ohjelmistoa varten. SBS Finland Oy puolestaan hakee toimilupaa kanavanippuun E musiikkiviihdekanavalleen The Voice TV, jota nykyisellään välitetään samalla toimiluvalla TV Viisi –nimisen sarjoihin ja elokuviin keskittyvän ohjelmiston kanssa kanavanipussa C. Valtioneuvosto pitää perusteltuna tässä vaiheessa myöntää uusi ohjelmistolupa mu-
siikkiviihteeseen keskittyvälle kanavalle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että kotimaassa toimitettu musiikkiohjelmistotarjonta lisääntyy.

Vapaana olevan lähetyskapasiteetin puitteissa valtioneuvosto myöntää kanavanippuihin B ja C yhden ohjelmistoluvan kuhunkin sekä kanavanippuun E kaksi ohjelmistolupaa. Edellä esitettyyn viitaten valtioneuvosto katsoo, että televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mu-
kaiset kriteerit täyttyisivät parhaiten, jos toimilupa myönnetään Sanoma Television Oy:lle (Nelonen Maailma) dokumentti- ja asiapainotteiselle teemakanavalle, MTV Oy:lle (Canal+ Sport2) ja URHOtv Oy:lle (URHOtv) urheilulähetyksiin keskittyville kanaville sekä SBS Finland Oy:lle (The
Voice TV) musiikkiviihdekanavalle.

Dokumentti- ja asiapainotteisille teemakanavalle ohjelmistolupaa hakeneista Family Channel Oy (SuomiKULTA) ja Sanoma Television Oy (Nelonen Maailma) suunnittelevat kokonaan uuden kanavan perustamista. Muut hakijat ovat kansainvälisiä toimijoita, jotka tarjoavat hakemuksen mukai-
sia kanavia tai niiden eri versioita kansainväliseen levitykseen.

Valtioneuvosto katsoo, että tarjonnan monipuolisuuden kannalta tarkoituksenmukaista on asettaa etusijalle lähtökohtaisesti suomalaisille toimitettuja sisältöjä tarjoava hakija. Sanoma Television Oy:n ja Family Channel Oy:n hakemuksia ja niihin sisältyviä suunnitelmia kokonaisuudessaan tarkasteltaessa Sanoma Television Oy:llä arvioidaan olevan paremmat edellytykset omalta osaltaan varmistaa monipuolisen ohjelmistotarjonnan toteutuminen. Molempien hakijoiden tarkoituksena on samantyyppisen ohjelmistokokonaisuuden rakentaminen. Sanoma Television Oy:n hakemus arvioidaan kuitenkin Family Channel Oy:n hakemusta toteuttamiskelpoisemmaksi ja uskottavammaksi. Tästä syystä valtioneuvosto päättää myöntää ohjelmistoluvan Sanoma Television Oy:lle (Nelonen Maailma) ja hylkää Family Channel Oy:n (SuomiKULTA) hakemuksen.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä sitä, että televisiotoiminta kokonaisuudessaan palvelee monipuolisesti suomalaista yleisöä tarjoamalla ohjelmistoja sitä erityisesti kiinnostavista asioista ja tapahtumista.
Urheilulähetyksiin keskittyvistä ohjelmistolupahakemuksista UrhoTV Oy (URHOtv) on hakemuk- sen mukaan erikoistunut suomalaisten urheilutapahtumien välittämiseen. URHOtv:n tarjonnan arvioidaan lisäävän hakemuksissa esitetyistä vaihtoehdoista eniten urheiluohjelmiston monipuolisuutta etenkin, kun kanava olisi nähtävissä koko maassa. Tästä syystä sille on perusteltua myöntää ohjel-
mistolupa.

MTV Oy:n Canal+ Sport2 –kanava on osa yhtiön hankintaoikeuksiltaan kalliimpien maksullisten televisio-ohjelmistojen kanavakokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat myös antenniverkossa kanavanipussa C välitettävät Canal+ First, Canal+ Hits ja Canal+ Sport.  Valtioneuvosto pitää televi-
siotarjonnan monipuolisuuden ja maanpäällisen televisiotoiminnan yleisen kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta tärkeänä, että myös tällainen uutuuselokuvia ja alan harrastajia suuresti kiinnostavia urheilutapahtumia tarjoava kokonaisuus kehittyy Suomessa. Tästä syystä valtioneuvosto pitää perusteltuna myöntää ohjelmistolupa MTV Oy:n Canal+ Sport2 –kanavalle ja hylätä Eurosport S.A:n
hakemus.

Musiikkiviihteeseen keskittyneitä ohjelmistoja tarjoavista hakijoista SBS Finland Oy:n tarkoituksena on tarjota koti- ja ulkomaisten musiikkivideoiden lisäksi toimitettua kotimaista sisältöä, mikä monipuolistaa ohjelmistotarjontaa. Monipuolisuutta vahvistaa se, että muista hakijoista poiketen kanava on katsojien vapaasti vastaanotettavissa. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota myös siihen,

että toimiluvan myöntäminen SBS Finland Oy monipuolistaa myös välillisesti ohjelmistotarjontaa antenniverkossa, koska The Voice TV –ohjelmiston siirtyminen omalle kanavalleen mahdollistaa TV Viisi –ohjelmiston merkittävän laajentamisen.  

Lisäksi valtioneuvosto katsoo, että ulkomainen, kansainväliseen sisältöön keskittyvä MTV Networks Europen Vh1-kanava ei olennaisesti laajentaisi musiikkilähetysten monipuolisuutta maanpäällisessä televisioverkossa. Näistä syistä valtioneuvosto pitää perusteltuna myöntää ohjelmistolupa SBS Finland Oy:lle (The Voice TV) ja hylätä MTV Networks Europen VH1-ohjelmistoa koskeva hakemus.

Hakijoista The Walt Disney Company Limited, MTV Networks Europe ja Nickelodeon International Limited ovat hakeneet nykyisen toimilupansa laajennusta siten, että ne voisivat lähettää ohjelmistoja nykyisen rajoitetun ajan sijasta pidempään. Valtioneuvosto ei pidä perusteltuna tässä vai-
heessa osoittaa lisälähetyskapasiteettia ohjelmistoille, joilla on olemassa oleva toimilupa.

MTV Oy on hakenut toimilupaa kanavanippuun C, Sanoma Television Oy kanavanippuun C tai E, SBS Finland Oy kanavanippuun E ja URHOtv Oy kanavanippuihin B, C tai E ja. Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa URHOtv Oy:lle myönnettävä ohjelmistolupa kanavanip-
puun B, MTV Oy:lle myönnettävä ohjelmistolupa kanavanippuun C sekä ohjelmistoluvat Sanoma Television Oy:lle ja SBS Finland Oy:lle kanavanippuun E.