Ylen hallintoneuvosto päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti Yleisradion
organisaatiorakenteen muuttamisesta kokouksessaan 30.9. Uudistuksen tavoitteina
ovat selkeämpi rakenne, ketterämpi tapa toimia sekä organisaatioiden osien
kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Uusi organisaatio rakentuu
julkaisuyksiköstä, kolmesta sisältöyksiköstä ja tuotantoyksiköstä. Mahdolliset
henkilöstövaikutukset selviävät tarkemmassa suunnittelussa.

Ylen uusi
organisaatio astuu voimaan ensi vuoden alusta.
”Muutoksessa korostuu se, että Yle on ennen kaikkea sisältötalo. Julkaisujen
ohjaaminen kokonaisuutena antaa lisäksi mahdollisuuden reagoida joustavasti
mediankäytön muutoksiin, niin että voimme palvella suomalaisia entistäkin
paremmin”, toimitusjohtaja Lauri Kivinen sanoo.

”Haluamme rakentaa vahvaa
Yleisradiota joka täyttää sille annetut tehtävät, mutta myös avaa uutta
suomalaisessa kulttuurissa ja journalismissa”, Kivinen toteaa.
”Ylen uuden toiminta- ja organisaatiorakenteen avulla pyritään tukemaan
Yleisradion strategiaa modernina ja kehittyvänä sähköisen julkisen palvelun
mediayhtiönä ja kulttuuri-instituutiona.

Uusi toiminta- ja organisaatiomalli
mahdollistaa asiakaslähtöisen julkisen palvelun sisällöntuotannon tehokkaasti ja
monikanavaisesti ja antaa Ylen hallitukselle hyvät mahdollisuudet ohjata
Yleisradiota strategisesti”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo.

”Uudistuksen ansiosta yhtiön eri toimintoja voidaan ohjata entistä suurempina ja
selkeämpinä kokonaisuuksina, kun yksiköiden välisiä raja-aitoja samalla
murretaan. Tavoitteena on myös parempi läpinäkyvyys, resurssien tehokkaampi
kohdistaminen ja talouden tavoitteiden saavuttaminen 2012, mille uusi rakenne
antaa hyvän lähtökohdan”, arvioi hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Sasi.

Organisaation uudet yksiköt, vastuualueet ja johtajat:
Julkaisuyksikkö vastaa Yleisradion ohjelmatarjonnan kokonaissuunnittelusta ja
julkaisukanavien profiloinnista sekä television, radion ja yle.fi:n sisällön
kokonaiskoordinaatiosta. Julkaisuyksikköön kuuluvat: television, radion ja
verkkojulkaisujen johto sekä kanavatoimitukset, yhteistuotannot, markkinointi,
tutkimus, kansainvälinen hankinta, ohjelmistokeskus sekä arkisto.
Julkaisuyksikön johtajaksi on nimitetty Olli-Pekka Heinonen.

Luovat sisällöt -yksikköön kuuluvat suomenkieliset sisällöt, joita ovat
asiaohjelmat, tiede ja oppiminen, kulttuuri, draama, viihde, populaarikulttuuri,
lapset, nuoret sekä Radion Sinfoniaorkesteri. Luovat sisällöt vastaa näiden
suomenkielisten genrejen sisältökokonaisuudesta ja kehittämisestä. Toiminnasta
vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Ville Vilén.

Svenska Yle -yksikköön kuuluvat ruotsinkielisten sisältökokonaisuuksien
kehittäminen ja ruotsinkielisten välineiden kaavio- ja kanavaprofiilien
suunnittelu sekä julkaisu. Toiminnasta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty
Annika Nyberg Frankenhaeuser.
Teknologia ja Tuotanto -yksikkö vastaa Yleisradion oman ohjelmatuotannon
toteutuksesta sekä tuotannon, tekniikan ja toimitilojen palvelutoimintojen
johtamisesta palvelumatriisina. Yksikön johtajaksi on nimitetty Ismo Silvo.

Yhtiömatriisit suunnittelevat ja koordinoivat Yleisradion voimavarojen
kehittämistä ja kokonaiskäyttöä strategiassa vahvistettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Yhtiömatriiseja ovat HR, Talous, Strateginen suunnittelu, Laki-
ja sopimusasiat, Viestintä sekä Turvallisuus.
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat 1.1.2011 alkaen toimitusjohtaja Lauri Kivinen,
johtajat Olli-Pekka Heinonen, Atte Jääskeläinen, Ville Vilén, Annika Nyberg
Frankenhaeuser ja Ismo Silvo sekä henkilöstöjohtaja Liisa Ojala-Walker,
talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, lakiasiainjohtaja Katri Olmo,
markkinointijohtaja Päivi Nummi-Aho ja teknologiajohtaja Jorma Laiho.