Markkinointiviestinnän vähentämistä suunnittelee 13 prosenttia. Kuluvan syksyn toimenpiteet toteutetaan pääosin alkuperäisen budjetin mukaisesti. Medioista verkkomainonnan voittokulku jatkuu, kun taas printtimedian saldoluvut ovat pääosin negatiivisia. Markkinointiviestinnän palveluyrityksistä digitoimistojen käyttöä aiotaan lisätä eniten. Tutkimukseen vastanneista 94 prosenttia aikoo käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ensi vuonna. Hakukonemainontaa hyödyntää 85 prosenttia.

Mainosbarometrin vastaajista 40 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan ensi vuonna, 13 prosenttia vähentää niitä ja 46 prosenttia säilyttää tämän vuoden tason. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostuva saldoluku on 27. Vastaava luku vuodelle 2010 oli 19.
 
Mainontaansa lisäävät ilmoittavat kasvuksi keskimäärin 12 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia kaavailevat aikovat leikata keskimäärin 15 prosenttia.
 
–Mainostajat näyttävät uskovan talouden tasaiseen nousuun. Markkinointi-investointien melko maltillisissa kasvuaikeissa varmastikin taustalla heijastuu julkinen keskustelu eri kasvuennusteista, arvioi Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.
 
Kaikkia vastaajia tarkasteltaessa loppuvuosi 2010 näyttää menevän alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, joskin toimialoittain on jonkin verran eroja. Budjettiin verrattuna markkinointiviestinnän panostusten kehittymisen saldoluvuksi muodostuu yksi, kun lisääjiä on 21 prosenttia ja vähentäjiä 20 prosenttia.
 

Verkkomainonta jyrää edelleen

 

Aiempien barometrien tapaan Mainostajien Liiton jäsenyritykset aikovat lisätä eniten digitaalisen median eri muotoja markkinointiviestinnässään. Eri välineistä suurimman saldoluvun saa jälleen verkkomedia kokonaisuudessaan (69). Tällä kertaa mobiilimarkkinointiviestintä (51) nousee sähköpostin (34) sekä sähköisten hakemistojen ja hakusanamainonnan (31) edelle. Television (4) ja radion (7) saldoluvut ovat positiiviset, mutta alemmat kuin edellisessä Mainosbarometrissa. Ulkomainonta, osoitteellinen suora, telemarkkinointi ja toimenpiteet myymälöissä ovat myös mainostajien suunnitelmissa. Printti- ja elokuvamediassa ei ilmene merkittävää piristymistä.
 
– Verkon saldoluvut Mainosbarometrissa ovat olleet medioiden korkeimpia. Myös taantumavuodelle 2009 saldo oli reippaasti positiivinen (47). Verkkomedian osuus mediamainonnan kokonaismäärästä nousikin viime vuonna jo 12,5 prosenttiin eli niukasti aikakauslehtimainonnan edelle, toteaa Ritva Hanski-Pitkäkoski.
 

Lähes kaikki mainostajat aikovat käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan

Mainosbarometriin vastanneista 94 prosenttia aikoo hyödyntää sosiaalista mediaa (esim. YouTube, Facebook, Twitter) markkinoinnissaan ensi vuonna. Niistä, jotka jo markkinoivat sosiaalisessa mediassa, 84 prosenttia aikoo lisätä käyttöään. Vähentämistä ei suunnittele kukaan.
 
Tutkimuksessa kysyttiin erikseen myös hakukonemainonnasta, jota kertoi tekevänsä 85 prosenttia vastaajista.
 

Digitoimistojen palveluilla kysyntää

 

Digitoimistot (saldoluku 40) ovat kärjessä, kun mainostajat arvioivat ostojaan markkinointiviestinnän palveluyrityksiltä ensi vuonna. Lisääntyvä yhteistyö myös mediatoimistojen (12) ja markkinatutkimusyritysten kanssa (11) on suunnitelmissa. Viestintätoimistojen näkymät ovat hieman heikentyneet vuoden takaisesta, mutta käytön lisääjiä on kuitenkin enemmän kuin vähentäjiä (3). Mainostoimistot (7) ovat jälleen nousussa. Media-auditointi-, suoramarkkinoinnin palvelu- ja telemarkkinointiyritykset saavat suurimmat negatiiviset saldoluvut.
 
– Talouden piristymistä kuvaa kiinnostuksen siirtyminen viestintätoimistoista taas muihin toimistoihin, toteaa Ritva Hanski-Pitkäkoski.
 

Kysyntänäkymät parantuvat jatkuvasti

 

Mainostajat kokevat oman yrityksensä kysyntänäkymät suhteellisen positiivisina loppusyksyllä. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi tulee 39. Toimialoista teollisuus arvioi tilanteen valoisimpana, kun parempiin näkymiin uskoo 53 prosenttia ja heikkeneviin ei yksikään vastaaja. Ensi vuonna kysynnän uskotaan entisestään vilkastuvan. Kokonaissaldoluku on 60, ja optimistisimman teollisuustoimialan peräti 82. Vuosi sitten vastaavat luvut tälle vuodelle olivat 44 ja 60.