Arviointiperusteissa ja -prosessissa kiinnitetään huomiota myös brändiin
liittyvien tavaramerkkien valintaan, käyttöön ja suojaukseen. Tänä
vuonna Vuoden Brändinrakentajaksi valittiin Sinebrychoffin olutmerkki
Karhu.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan joka vuosi yhdelle
Mainostajien Liiton jäsenyritykselle, joka on ollut
markkinointiviestinnässään esimerkillinen. Vuoden Brändinrakentajan
valinnassa painotetaan erityisesti sitä, miten hyvin yritys on
onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa ja
samalla ottanut myös huomioon tavaramerkkinäkökulman. 

– Liiton hallitus perusteli valintaa pitkäjänteisellä ja
vastuullisella Karhu-tuotemerkin ympärille rakennetulla
brändimarkkinoinnilla, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja
Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Karhu on johdonmukaisesti panostanut brändiuskollisuuteen myös
haastavina aikoina, kun monet muut olutmerkit ovat kampanjoissaan
painottaneet hintaa. Pitkäjänteinen panostus mainontaan on näkynyt
olutkategoriassa poikkeuksellisen vahvana merkkiuskollisuutena. Sen
ansiosta Karhu on jopa talouden taantumassa ja hintasodan riehuessa
onnistunut merkittävästi kasvattamaan normaalihintaisten pakkausten
myyntiä.

Karhulle laaditaan joka vuosi kirjallinen markkinointistrategia,
jossa linjataan niin imagolliset, volyymilliset kuin taloudellisetkin
tavoitteet. Kolmen vuoden aikajänteellä suunnitellaan myös toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Sinebrychoffilla on käytössä Carlsberg-konsernin laatimat
kirjalliset tavaramerkkien suojausta koskevat periaatteet (”Guideline on
trademarks” sekä ”Carlsberg Group policy for handling of intellectual
property rights”).

Tavaramerkkeihin ja muihin aineettomiin oikeuksiin erikoistunut
Berggren Oy Ab on mukana Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan
valinnassa antamalla arvionsa shortlistayritysten brändeihin liittyvien
tavaramerkkien valinnasta, käytöstä ja suojauksesta. Lähtökohtana ovat
Mainostajien Liiton säännöt ja se, missä määrin yrityksen toiminta
pitkällä aikavälillä on toteuttanut liiton päämääriä eli kehittänyt
asiallista ja totuudenmukaista markkinointiviestintää ja toteuttanut
sitä markkinatalouden periaatteiden mukaan. 

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien
Liiton Mainontapäivässä 14.9.2010. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet
Oras Oy ja Tikkurila Oy.