Vuonna 1996 perustettu viestintätoimisto Writing Media on kokenut muodonmuutoksen ja kantaa nyt nimeä Kaufmann Agency Helsinki. Uusi toimintakonsepti haastaa perinteisen tavan hyödyntää viestintää liiketoiminnassa. Maineen hallinnan sijaan Kaufmann auttaa suomalaisyrityksiä myymään tekemällä niiden tuotteiden ja palveluiden ostamisesta helpompaa. Toiminnan ytimen muodostaa kuluttamisen ja ostamisen tutkiminen.

 ”Suomessa toimii satoja viestintätoimistoja ja ne ovat kaikki keskittyneet yritysten maineen rakentamiseen ja julkaisujen tuottamiseen. Niiden tehtävänä ei ole edistää yritysten myynnin ja asiakassuhteiden kehittymistä. Kaufmannin palvelukonseptin kehittäminen on lähtenyt kaupallisen johtajan tarpeista. Heiltä on puuttunut kumppani, joka auttaisi hyödyntämään viestintää myynti- ja asiakkuustyössä. Tämä edellyttää syvällistä ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, ansaintalogiikasta ja asiakassuhteista”, kertoo Kaufmann Agency Helsingin toimitusjohtaja Jani Ahonala.
 
Kaufmann yhdistää toiminnassaan kuluttamisen tutkimisen ja viestinnän suunnittelun. Kaufmann auttaa yrityksiä näkemään toiminnan heikkoudet ja vahvuudet omien asiakkaiden silmin. Tarkoituksena on ymmärtää, minkälaisia esteitä ja haasteita niiden tuotteiden ja palveluiden ostamiseen liittyy. ”Tuotamme asiakkaillemme paljon laadullista tietoa jalkautumalla kuluttajien ja yrityspäättäjien keskuuteen. Tämän ymmärryksen avulla paranamme yritysten viestintää asiakaskohtaamisissa, mediassa ja erityisesti digitaalisissa kanavissa. Tunnettuuden lisäksi keskitymme löydettävyyden ja saatavuuden kehittämiseen”, Ahonala sanoo.
 
iMed Research -yksikkö tutkii terveyttä ja hyvinvointia

Kaufmann on palvellut terveydenhuollon parissa työskenteleviä yrityksiä ja yhteisöjä, jotka kehittävät innovatiivisia tutkimus- ja hoitomenetelmiä mm. syövän ja keskushermostosairauksien hoitoon. Syksystä 2010 alkaen terveyssektorilla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä palvelee tutkimusasioissa Kaufmannin IMED Research -yksikkö. IMED tutkii terveyttä ja hyvinvointia läheisessä yhteistyössä suomalaisten korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa. Tutkimuksia on julkaistu viime vuosina mm. Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja HSE:n kanssa.