Nopeus on valttia, sillä jatkuvasti kehittyvät ja viihteellistyvät verkkosisällöt vaativat yhä nopeampia ja luotettavampia yhteyksiä. Myös laajakaistapalveluiden toimintaa arvioitaessa nopeuden merkitys korostuu hinnan rinnalla.

– Internetiä käytetään yhä enemmän erilaisten viihdepalveluiden käyttöön. Riittävä tiedonsiirtonopeus ja yhteyden toimivuus ilman katkoja ovat monien uusien palveluiden toimivuuden ehto jo nyt. On odotettavaa, että palveluiden kehittyessä laajakaistan nopeuden merkitys kasvaa tästä vielä entisestään, Welho-liiketoiminnasta DNA:lla vastaava johtaja Johan Flykt toteaa.

Internetin parhaiksi puoliksi moni vastaaja kokee ennen kaikkea sen mahdollistaman tiedon määrän, nopeuden ja helppouden. Myös pankkipalveluiden ja uusien yhteydenpitomuotojen kuten Skypen käyttö on helpottanut monen arkea.

Sosiaalisen median rooli korostuu pääkaupunkiseudulla

Erityisesti pääkaupunkiseudulla sosiaalisen median kanavien, kuten Facebookin ja Twitterin rooli korostuu netin käytössä. Muualla maassa paine ymmärtää ja käyttää sosiaalisen median palveluita on selvästi vähäisempää kuin pääkaupunkiseudulla: joka kolmas pääkaupunkiseudun vastaaja koki painetta sosiaalisesta mediasta, kun taas muualla Suomessa samaa painetta koki vain noin joka kuudes vastaaja.

– Liikkuvan kuvan määrä kasvaa sosiaalisessa mediassa jatkuvasti. Tuoreimpien tietojen mukaan Facebook on jo kolmanneksi suosituin kanava nettivideoiden katselussa, ja sen merkitys kasvaa. Nettiyhteyden nopeus määrittää käyttäjäkokemusta siis entistä enemmän myös sosiaalisessa mediassa, Johan Flykt toteaa.